next up previous contents
Next: Markovin ketjut Up: No Title Previous: Odotusarvojen laskeminen MCMC-menetelmällä

MCMC-menetelmät 

Simo Särkkä
8/23/1999