next up previous contents
Next: Esimerkkejä Up: Diagnostiikkamenetelmät Previous: Kokonaishajontadiagnostiikka

Muita menetelmiä

Viitteessä (Brooks and Roberts, 1998) esitellään lisäksi seuraavat konvergenssidiagnostiikat, joihin kuitenkaan en ehtinyt tarkemmin perehtyä:Simo Särkkä
8/23/1999