next up previous contents
Next: Liun, Liun ja Rubinin Up: Diagnostiikkamenetelmät Previous: Autokorrelaation analysointi

Testaamattomia menetelmiä 

Simo Särkkä
8/23/1999