next up previous contents
Next: Cusum-kuvaaja (Cusum Path Plot) Up: Diagnostiikkamenetelmät Previous: MCMC-menetelmien konvergenssiongelma

Testatut ja toimivaksi havaitut menetelmät 

Simo Särkkä
8/23/1999