next up previous
Next: Johdanto Up: No Title Previous: No Title


Contents

Abstract:

Erikoistyössä käsitellään sekä teorian että käytännön tasolla tämän hetken tärkeimmät MCMC -menetelmät sekä esitellään erilaisia menetelmiä simulaation konvergenssin määrittämiseen. Erityisesti on pyritty kokoamaan usean eri lähteen selvitykset diagnostiikkamenetelmistä yksiin kansiin, yhtenäisellä notaatiolla esitettynä. Lisäksi mukana on käytännön esimerkkejä sovelluksista bayesilaisessa päättelyssä.Simo Särkkä
8/23/1999