next up previous contents
Next: Contents


TEKNILLINEN KORKEAKOULU ERIKOISTYÖ 
Teknillisen fysiikan 		       Tik-61.195 Informaatiotieteet
koulutusohjelma 		       August 23, 1999


MCMC-menetelmät ja diagnostiikat Simo Särkkä
		       45780L
 

Simo Särkkä
8/23/1999