LCE Kotisivu

Kesätyöt 2009

Laskennallisen kompleksisten systeemien tutkimuksen huippuyksikkö on valittu Suomen Akatemian huippuyksiköksi kaudeksi 2006-2011. Huippuyksikön tutkimusaloja ovat:

Huippuyksikössä on haettavana kesä- ja diplomityöpaikkoja. Paikat tukevat laskennallisen tekniikan, kognitiivisen teknologian, laskennallisen systeemibiologian, sähköfysiikan, laskennallinen tieteen, kognitiisinen tieteen, tietoliikenteen matemaattisten menetelmien, käyttäjäkeskeisen teknologian ja laskennallinen ja kognitiivinen biotieteen pää- ja sivuaineen opiskelua. Kesätyönä tehty työ on usein mahdollista sisällyttää opintoihin erikoistyönä tai osana kandityötä. Paikat sopivat 2-N vuotta opiskelleille. Työtehtäviä löytyy lähes kaikista tutkimusprojekteistamme (ks. osittainen lista, sivuja päivitetään jatkuvasti, mutta ihan kaikki uusimmat projektit eivät välttämätää ole päivitetty). Työt voivat myös sopimuksen mukaan alkaa jo ennen kesää ja/tai jatkua kesän jälkeen osa- tai kokopäiväisenä.

Hakuaika päättyy 28.02.2009, mutta hakemukset käsitellään viipymättä niiden saapumisjärjestyksessä.

Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä seuraaviin henkilöihin: Voit lähettää hakemuksesi oheisen listan mukaisesti, tai kyseisen tutkimusalan professorille (kerro hakemuksessa kiinnostuksen aiheesi). :

Kompleksiset verkot ja agenttipohjaiset mallit &
Sosiaalisten verkkojen rakenne ja dynamiikka
TkT Jari Saramäki p. 451 5328 Jari.Saramaki@hut.fi
Prof. Kimmo Kaski p. 451 4825 Kimmo.Kaski@hut.fi
 
Bayesilainen mallintaminen
Akat.tutk. Aki Vehtari p. 451 4849 Aki.Vehtari@hut.fi
Prof. Jouko Lampinen p. 451 4827 Jouko.Lampinen@hut.fi
 
Laskennalliset menetelmät terveystieteissä
Akat.tutk. Aki Vehtari p. 451 4849 Aki.Vehtari@hut.fi
Prof. Kimmo Kaski p. 451 4825 Kimmo.Kaski@hut.fi
 
Aivosignaalianalyysi
Prof. Mikko Sams p. 451 4848 Mikko.Sams@hut.fi
Erik.tutk. Iiro Jääskeläinen p. 451 5736 Iiro.Jaaskelainen@hut.fi
Akat.tutk. Aki Vehtari p. 451 4849 Aki.Vehtari@hut.fi
 
Kognitiiviset järjestelmät & Aivokäyttöliittymät
Prof. Mikko Sams p. 451 4848 Mikko.Sams@hut.fi
Akat.tutk. Iiro Jääskeläinen p. 451 5736 Iiro.Jaaskelainen@hut.fi
 
Oppimisen ja havaitsemisen mallintaminen
Prof. Jouko Lampinen p. 451 4827 Jouko.Lampinen@hut.fi
Akat.tutk. Harri Valpola p. 451 8207 Harri.Valpola@hut.fi
 
Laskennallinen neurotiede
Akat.tutk. Harri Valpola p. 451 8207 Harri.Valpola@hut.fi
Prof. Mikko Sams p. 451 4848 Mikko.Sams@hut.fi
 
Nanosysteemit
Prof. Kimmo Kaski p. 451 4825 Kimmo.Kaski@hut.fi
Prof. Jukka Tulkki p. 451 3125 Jukka.Tulkki@hut.fi
 
Kompleksinen dynamiikka ja tilastollinen fysiikka
FT Riku Linna p. 451 5727 Riku.Linna@hut.fi
 

Tästä sivusta vastaa www@lce.hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 21.01.2009
URL: http://www.lce.hut.fi/work/kesa2009.html