Centre of Excellence in
Computational Complex Systems Research

Open Positions

Kesätyöt 2009

Laskennallisen kompleksisten systeemien tutkimuksen huippuyksikössä on haettavana kesä- ja diplomityöpaikkoja.

Summer work 2009

Centre of Excellence in Computational Complex Systems Research has open positions for summer workers.

Bayesilaiseen mallintamiseen liittyviä väitöskirja- ja diplomityöntekijänpaikkoja

Tutkimuksen aiheena on bayesilaisten mallinnusmenetelmien kehittäminen ja terveystieteisiin (terveydenhuollon prosessien analysointi, epidemiologia, geenianalyysi, tautiriskianalyysi, hoidon päätöksentekotukijärjestelmät, jne) liittyvien ilmiöiden analysointi. Työssä käytettävät tilastolliset menetelmät ovat yleiskäyttöisiä, joten jatko-opinnot mahdollistavat sijoittumisen monille eri aloille, missä mallinnusta ja data-analyysia tehdään.

Työn tarkemmasta aloittamisajankohdasta voidaan sopia.
Työn ohjaajana toimii Akatemiatutkija Aki Vehtari

Hakemuksen (+opintorekisteriote) voi lähettää osoitteeseen
email: Aki.Vehtari (at) tkk.fi

14.11.2008

Aki Vehtari

This page is maintained by www@lce.hut.fi