LCE Kotisivu

Neuroinformatiikka


ma. prof. Iiro Jääskeläinen Innopoli 2, Tekniikantie 14 puh. 451 5736 Iiro.Jaaskelainen@hut.fi
Akat.prof. Mikko Sams Innopoli 2, Tekniikantie 14 puh. 451 4848 Mikko.Sams@hut.fi
Akat.prof. Kimmo Kaski Innopoli 2, Tekniikantie 14 puh. 451 4825 Kimmo.Kaski@hut.fi

Esittely

Neuroinformatiikalla tarkoitetaan informaatioteknologian hyödyntämistä neurotieteissä. Neuroinformatiikan alue on laaja. Informaatioteknologiaa on hyödynnetty niin neurotieteellisen tutkimusaineiston sähköisiin datapankkeihin sijoittamisessa (mikä mahdollistaa datan louhinnan, meta-analyysit ja laskennallisen mallien kehittämisen/validoinnin), datan etsintä ja analysointi algoritmien kehittämisessä, sekä aivojen laskennallisten mallien kehittämisessä.

Informaatioteknologian hyödyntäminen neurotieteissä mahdollistaa ihmisgenomin kartoitukseen rinnastettavissa olevat kehitysharppaukset. Esimerkiksi keskushermostoon vaikuttavaa lääkettä kehitettäessä voidaan hyödyntää hermosolukon laskennallisia malleja, joissa tapahtuvien muutoksien pohjalta voidaan ennustaa terapeuttisia vaikutuksia ja sivuvaikutuksia. Laskennalliset mallit myös mahdollistavat edistysaskeleet keinotekoisten aistien kehittämisessä ja robotiikassa toisin kuin perinteisen kuvailevan neurotieteen tulokset. Neurotieteellisen tutkimustiedon saatavilla olevuus sähköisessä muodossa puolestaan mahdollistaa laskennallisten mallien oletusten laaja-alaisen testauksen erittäin suurella nopeudella.

Laskennallinen tekniikka, kognitiivinen teknologia ja esimerkiksi tietoverkkotekniikka sopivat neuroinformatiikan sivuaineiksi erinomaisesti.

Pää-/sivuaineen rakenne

Alustava hahmotelma pääaineen opinnoista:

Pakolliset 12 ov
S-114.801 Neuroinformatiikka (3 ov)
S-114.811 Laskennallinen neurotiede (3 ov)
Tfy-99.263 Elollisen aineen fysiikka II (Elektrofysiologia)* (3 ov)
T-76.143 Tiedonhallintajärjestelmät (3 ov)
Valitse seuraavista niin että 20 ov täyttyy
Tfy-99.264 Elollisen aineen fysiikka III (Molekulaarinen biofysiikka) (3 ov) L
T-61.261 Neuraalilaskennan perusteet (3 ov)
T-61.263 Neuraalilaskennan jatkokurssi (3 ov)
S.114.600 Bayesilaisen mallintamisen perusteet (2 ov)
Kem-30.506 Molekyylibiologian ja geenitekniikan menetelmät II (2-4 ov)
T-79.230 Foundations of Agent-Based Computing (3 ov)
T-106.233 Ohjelmoinnin peruskurssi 2 (4 ov)
T-111.301 Tietokonegrafiikan perusteet (2 ov)
S-38.188 Tietoliikenneverkot (3 ov)
T-106.253 Tietorakenteet ja algoritmit Y (3-5 ov)
S-114.240 Laskennallisen tekniikan seminaari (2 ov)

*Jos suoritettu tutkinnon I osassa tai suunnan opinnoissa, valitaan muita opintoja valinnaisista.


Tästä sivusta vastaa www@lce.hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 24.11.2005
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/neuroinf.html