LCE Kotisivu

Laskennallinen tekniikka


Akatemiaprofessori Kimmo Kaski Innopoli 2, Tekniikantie 14 puh. 451 4825 Kimmo.Kaski@hut.fi
Professori Jouko Lampinen Innopoli 2, Tekniikantie 14 puh. 451 4827 Jouko.Lampinen@hut.fi
Professori Jukka Tulkki Innopoli 2, Tekniikantie 14 puh. 451 3125 Jukka.Tulkki@hut.fi
Akatemiaprofessori Mikko Sams Innopoli 2, Tekniikantie 14 puh. 451 4848 Mikko.Sams@hut.fi

Esittely

Nykyisin useilla tieteen ja teknologian aloilla luonnonilmiöiden ja teknisten järjestelmien mallinnus ja analysointi perustuu keskeisesti numeerisiin ratkaisuihin tietokoneiden avulla. Laskennallinen tekniikka on laaja tekniikan ala, jonka piiriin kuuluu tietokoneilla tapahtuvaan informaation käsittelyyn ja mallinnukseen sekä numeerisiin ratkaisumenetelmiin liittyviä kysymyksiä.

Pää- ja sivuaine laskennallinen tekniikka keskittyy laskennallisen tieteen ja tekniikan ongelmiin, kuten kompleksisten fysikaalisten, biologisten, teknisten, taloudellisten ja kognitiivisten prosessien mallinnukseen ja visualisointiin, laskennalliseen älykkyyteen ja informaation stokastiseen kompleksisuuteen. Opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden valmiuksia käyttää tietokoneita tutkimuksessa ja laskennallisia menetelmiä kompleksisten ongelmien ratkaisussa. Pääaineen pohjan muodostavat laskennallisen tekniikan opinnot ja niihin liittyvät matematiikan opinnot. Sen lisäksi opintojaksoja voi valita informaatiotekniikan, kognitiivisen teknologian, laskennallisen fysiikan, signaalinkäsittelyn ja systeemianalyysin alueilta.

Laskennalliseen tekniikkaan erikoistuneen diplomi-insinöörin ammattikuva on hyvin laaja, käsittäen kehitys-, suunnittelu- ja tutkimustehtävät sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Jo nyt monilla teollisuuden aloilla tuotekehittely perustuu tietokoneiden avulla tapahtuvaan mallinnukseen ja simulointiin, ja näiden osaajia tarvitaan yhä enemmän. Tietokoneiden nopean kehityksen myötä eri sovellusalueille käyttökelpoiset laskennalliset menetelmät kehittyvät nopeasti, ja kehityksessä mukana pysyminen edellyttää hyvää menetelmätekniikan osaamista. Laskennallinen tekniikka sopii yleisyytensä vuoksi tohtorin tutkintoon sisällytettäväksi pää- tai sivuaineeksi, ja laboratorion piirissä toimii Laskennallisen informaatiotekniikan tutkijakoulu (ComMIT).

Pää-/sivuaineen rakenne

Pakolliset
Mat-2.105 Optimoinnin perusteet (2 ov)
Mat-2.111 Stokastiset prosessit (3 ov) L
S-114.100 Laskennallinen tiede (3 ov)
S-114.240 Laskennallisen tekniikan seminaari (2 ov) V
S-114.310 Mallintamisen ja informaatioteorian perusteet (2 ov)
Toinen seuraavista opintojaksoista
S-114.200 Laskennallisen tekniikan erikoiskurssi I (4 ov) L
S-114.250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi (4 ov) L
Valitse seuraavista niin että 20 ov täyttyy
S-114.101 Kognitiivinen neurotiede (3 ov)
S-114.150 Tietokonesimulaatio tekniikassa ja taloudessa (2-4 ov) LV
S-114.202 Laskennallisen tekniikan erikoiskurssi II (2-5 ov) LV
S-114.204 Havaitsemisen mallintaminen (3 ov) L
S-114.210 Laskennallisen tekniikan ohjelmatyöt (2 ov)
S-114.215 Laskennallisen tekniikan erikoistyö (2-5 ov)
S-114.220 Laskennallisen tieteen tutkijaseminaari (2-4 ov) LV
S-114.230 Yksilöllisiä laskennallisen tekniikan opintoja (1-6 ov) LV
S-114.245 Laskennallisen tekniikan laboratorioseminaari (1-2 ov) LV
S-114.300 Topical Lectures on Information Theory and Modeling (2 ov) L
S-114.401 Puolijohteiden kvanttirakenteet (4 ov) L
S-114.600 Bayesilaisen mallintamisen perusteet (2 ov) L
S-114.720 Kommunikaatio ja kognitio-tutkijaseminaari (1-4 ov) LV
S-114.730 Kommunikaation ja kognition mallintaminen (2 ov) LV
S-114.740 Kommunikaation ja kognition erikoiskurssi (2 ov) LV
S-114.780 Havaitseminen ja toiminta (4 ov)
Mat-1.042 Tieteen filosofia (2-4 ov) L
Mat-1.080 Logiikan perusteet (1 ov) L
Mat-2.128 Ennustaminen ja aikasarja-analyysi (2 ov)
Mat-2.129 Systeemien identifiointi (2 ov)
Mat-2.130 Matemaattinen malliajattelu (2 ov) L
Mat-2.148 Dynaaminen optimointi (3 ov)
Tfy-3.275 Tietokonesimulointi fysiikassa (4 ov)
S-72.423 Telecommunication systems (3 ov)
S-88.211 Signal Processing in Telecommunications I (2 ov)
S-89.510 Signaaliprosessorit ja äänenkäsittely (3 ov)
T-61.166 Neuraalilaskennan erikoiskurssi (2-5 ov)
T-61.231 Hahmontunnistuksen perusteet (3 ov) L
T-61.238 Signaalien tilastollinen mallinnus (3 ov)
T-61.246 Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus (4 ov)
T-106.253 Tietorakenteet ja algoritmit Y (3 ov)
S-81.270 Signal Processing and Soft Computing in Industrial Electronics (3.5 ov)
S-88.105 Digital Signal Processing Systems (2 ov)
S-88.150 Tietokonetekniikan työt (1.5 ov)
S-89.610 Puheenkäsittely (3 ov)
S-96.170 Numeerinen sähkömagnetiikka (3 ov)
T-111.450 Tietokoneanimaatio (4 ov) L

Tästä sivusta vastaa www@lce.hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 24.11.2005
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/lasktekn.html