LCE Kotisivu

Kognitiivinen teknologia


Akatemiaprofessori Mikko Sams Innopoli 2, Tekniikantie 14 puh. 451 4848 Mikko.Sams@hut.fi
ma. professori Iiro Jääskeläinen Innopoli 2, Tekniikantie 14 puh. 451 5736 Iiro.Jaaskelainen@hut.fi

Esittely

Kognitiivisella teknologialla on oma oppituolinsa Laskennallisen tekniikan laboratoriossa ja se on yksi laboratorion pääaineista. Kognitiivisen teknologian opetus keskittyy ihmisen kommunikaation kannalta keskeisiin havaitsemis- ja kognitiivisiin mekanismeihin. Näiden mekanismien ymmärtämistä tarvitaan mm. kun kehitetään ihmisten käyttämää kommunikaatio- ja informaatioteknologiaa. Opetuksessa käsitellään ihmisen toimintaa lähinnä kognitiivisen psykologian ja kognitiivisen neurotieteen näkökulmasta. Kognitiivinen teknologia tukee hyvin esim. kieliteknologia opintoja ja sopii hyvin kaikille ihmisen toiminnasta kiinnostuneille opiskelijoille ja esim. alan tutkijoiksi hakeutuville. Opetus koostuu luentokursseista ja niihin liittyvistä harjoituskursseista. Opetuksen tavoitteena on tarjota uuteen tutkimukseen perustuvaa tietoa ihmisen kommunikaation mekanismeista ja niiden mallintamisesta erityisesti tuleville diplomi-insinööreille.

Laskennallisen tekniikan laboratorio osallistuu myös kognitiotieteen ja kognitiivisen teknologian opetusverkoston Connetin toimintaan. Vastaamme verkoston kurssista Kognitiivinen neurotiede.

Kognitiivisen teknologian pää- ja sivuaineeseen voi myös lisätä joitakin Connetin tarjoamia kursseja. Connet-kurssit S-114.102 Teknologian filosofia ja S-114.772 Mentaaliset ja muut representaatiot voi lisätä pää- ja sivuaineeseen ilman erillistä sopimusta. Muista kursseista on sovittava erikseen Connet-assistentin (connet@lce.hut.fi) kanssa. Connetin kursseja voi myös sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Lisää tietoa löytyy TKK:n Connet-ohjesivuilta.
HUOM! Kursseja ei löydy topista!

Pää-/sivuaineen rakenne

Pakolliset
S-114.760 Emootiot ja kommunikaatio (4 ov)
S-114.780 Havaitseminen ja toiminta (4 ov)
S-114.101 Kognitiivinen neurotiede* (3 ov)
Valitse seuraavista niin että 20 ov täyttyy
AS-84.137 Robotiikka (2 ov)
AS-84.145 Kenttä- ja palvelurobotiikka (3 ov)
AS-84.146 Käyttäytymispohjainen robotiikka (2 ov)
Kyl-0.001 Signal processing in the human brain (3 ov)
Kyl-0.002 Neuromagnetic studies of human brain functions (3 ov)
S-89.320 Kommunikaatioakustiikka (3 ov)
S-89.510 Signaaliprosessorit ja äänenkäsittely (3 ov)
S-89.610 Puheenkäsittely (3 ov)
S-114.102 Teknologian filosofia (2 ov) L
S-114.200 Laskennallisen tekniikan erikoiskurssi I (4 ov) L
S-114.202 Laskennallisen tekniikan erikoiskurssi II (2-5 ov) LV
S-114.204 Havaitsemisen mallintaminen (3 ov) L
S-114.310 Mallintamisen ja informaatioteorian perusteet (2 ov)
S-114.600 Bayesilaisen mallintamisen perusteet (2 ov)
S-114.710 Puheen havaitseminen ja tuottaminen (4 ov)
S-114.720 Kommunikaatio ja kognitio -tutkijaseminaari (1-4 ov) LV
S-114.730 Kommunikaation ja kognition mallintaminen (2 ov) LV
S-114.740 Kommunikaation ja kognition erikoiskurssi (2 ov) LV
S-114.745 Kognitiivisen tekniikan ja teknologian erikoistyö (2-5 ov)
S-114.750 Yksilöllisiä kommunikaation ja kognition opintoja (1-6 ov) LV
S-114.772 Mentaaliset ja muut representaatiot (3-5 ov) L
(3-5 ov) L
T-61.183 Informaatiotekniikan erikoiskurssi III (2-5 ov)
T-61.231 Hahmontunnistuksen perusteet (3 ov) L
T-61.233 Tietokonenäkö (3 ov)
T-121.100 Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen (1 ov)
T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia (2 ov)
T-121.600 Käytettävyyden arviointi (4 ov)
Tfy-99.247 Ihmisaivojen rakenne ja toiminta (3 ov)
Tfy-99.263 Elollisen aineen fysiikka II (elektrofysiologia) (3-4 ov) L
Tfy-99.275 Signal Processing in Biomedical Engineering (3 ov) L
Tfy-99.281 Kuvankäsittely lääketieteellisessä tekniikassa (3 ov)
Tu-53.263 Oppiminen ja oppimisympäristöt (2-4 ov)

* Kurssi S-114.101 Kognitiivinen neurotiede korvaa poistuvan kurssin S-114.790 Kommunikaatio ja kognitio. Kurssi S-114.101 luennoidaan ensi kertaa keväällä 2004.


Tästä sivusta vastaa www@lce.hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 24.11.2005
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/kogntekn.html