LCE Kotisivu

S-114.790 Kommunikaatio ja kognitio

 

sl 2002, 2 pl (4 ov)

Opettajat

Luennot: Mikko Sams, email: mikko.sams@hut.fi

Harjoitukset: Riikka Möttönen, email: riikka@lce.hut.fi

Connet-asiat: Laura Laitinen, email: lklaitin@lce.hut.fi

Sisältö

Jaksossa perehdytään kognitiivisten toimintojen ja kommunikaation mekanismeihin. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. tarkkaavaisuus, havaitseminen ja muisti. Harjoitustöissä tutustutaan kokeellisen tutkimuksen metodeihin tekemällä kognitiivisiin toimintoihin liittyviä kokeita.

Luennot ja harjoitustyöt muodostavat yhdessä TKK:n opiskelijoille 4 ov:n kokonaisuuden. TKK:n opiskelijat eivät voi suorittaa luentoja ja harjoitustyötä erikseen. Connet-opiskelijat saavat luentojen suorittamisesta 2 ov:ta.( Jyväskylän yliopisto järjestää harjoitustyön Connet -opiskelijoille).

Suoritus

Arvosanat

 • Päivitetty 6.3.2003! Raportti 1, 2 ja 3 arvosanat
 • Päivitetty 10.1.2003! Tenttipisteet ja kurssiarvosanat
 • HUOM!!: Päivitetty 04.03.2003! Tenttipisteet tammikuun tentti
  Valitukset seuraavasti:
 • Luentopäiväkirja merkinnät sekä raportti 1 ja 2 lklaitin@lce.hut.fi
 • Raportti 3 riikka@lce.hut.fi

  Kirjallisuus

  Michael Eysenck and Mark Keane (1995): Cognitive Psychology, A Student's handbook, 3rd edition (tai uudempi painos): Lawrence Erlbaum, Hove sekä opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.
  Kirjasta luvut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 19 (lisää tietoa luvuista saa ensimmäisen luennon kalvoilta).

  Aikataulu

  Luennot: Luennot pidetään torstaisin kello 9-12 salissa B317 (Innopoli 2). Luennot alkavat 10.10. Viimeinen luento 5.12. Luentoja voi seurata videoneuvotteluyhteyden välityksellä myös Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Lapin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa. Lisätietoja saa paikkakuntien Connet-assistenteilta.

  Harjoitukset TKK:n opiskelijoille: Mikroluokassa y339 ("Kultakaivos" päärakennuksessa)

  Tentit: Torstaina 12.12.2002 klo 9-11 luentosalissa S4 ja torstaina 30.1.2003 klo 8-10 (S2). Tenttiin on ilmoittauduttava Topissa. Connet-assistentit ilmoittavat tenttipaikoista muiden paikkakuntien opiskelijoille.

  Ilmoittautuminen

  TKK:n opiskelijat ilmoittautuvat Topin kautta.

  Connet-opiskelijat ilmoittautuvat sähköpostitse Laura Laitiselle: lklaitin@lce.hut.fi Ilmoita opiskelijanumerosi ja kotiyliopistosi.

  Luentojen aiheet

  Luentomateriaali

  vuoden 2001 luentovideot kiinnostuneille

  vuoden 2002 luentovideot

  Luentokalvot (pdf)

 • luento1 ~5 Mb
 • luento2 ~2 Mb (6 kalvoa/sivu)
 • luento2 ~2.1 Mb (2 kalvoa/sivu)
 • luento3 taustamateriaali ~11 kb
 • luento4 taustamateriaali ~8 kb
 • luento5 taustamateriaali ~14 kb
 • luento6 ja luento7~19Mb
 • luento6 ja luento7~19Mb (2 kalvoa/sivu)
 • luento8 ~20 Mb (6 kalvoa/sivu) (Jos tiedosto on liian iso, ilmoita: lklaitin@lce.hut.fi)
 • luento8 ~12.1 Mb (2 kalvoa/sivu)

  Harjoitusmateriaali (jaetaan myös harjoituksissa)

 • harjoitus1 ohjeet (Artikkelin saa assarilta)
 • harjoitus2 ohjeet

  Taustamateriaali 3. harjoituskokeeseen:

 • Calvert et al. (1998) (huom. uusi versio, kaikki kuvat näkyvät nyt hyvin)
 • Massaro and Stork (1998)
 • Audiovisual Speech Web-Lab
 • A Taxonomy of Multimodal Interaction in the Human Information Processing System
 • Talking Heads
 • t-testi
 • ANOVA

  Kurssin sähköpostilistat

 • Kurssin kaikki (sekä TKK:n että connetin) opiskelijat ja opettajat ovat listalla: connet@lists.lce.hut.fi
 • TKK:n opiskelijat ja Riikka ja Laura ovat myös listalla: kognitio@lists.lce.hut.fi

 • Tästä sivusta vastaa riikka@lce.hut.fi
  Sivua on viimeksi päivitetty 06.03.2003
  URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.790/