S-114.780 Havaitseminen ja toiminta:   TENTTI

 

14.11.2000 klo 9.00-12.00, MT1

           

Nimi: ________________________________________

                                                            Opiskelijanumero:  _____________________________

 

Pistemäärä:            / 50

 

1.      Selitä vastavärin (“opponent color”) käsite ja vastavärien fysiologinen perusta.                                  / 6 pistettä

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

2.      Miksi liikkeen koodaaminen verkkokalvokuvan liikkeen perusteella ei ole yksiselitteistä ja miten tämä ongelma on mahdollisesti ratkaistavissa?                                                                                     / 4 pistettä

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3.      Kuvaile kolmea syvyysnäön vihjettä.                                                                         / 6 pistettä

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

4.      Miten näköhavainnon osapiirteitä yhdistetään kokonaisuuksiksi? Vastaa selittämällä jonkun havaintojen jäsentämiseen liittyvän teorian perusperiaate.                                                                                  / 3 pistettä

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 


5.      Mitä ovat sinijuovastot (“sine-wave gratings”) ja miksi niitä käytetään ärsykkeinä kontrastinäön tutkimuksessa?         / 3 pistettä

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

6.      Mitkä ovat korvan osat ja niiden tehtävät?                                                                / 9 pistettä

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


7.      Oheisessa kuvassa on kuulokynnyskäyrä. Kuvaa yksi menetelmä, miten se on voitu mitata. Lisäksi selitä, mitä tietoa kuulokynnyskäyrä antaa kuulohavainnosta.                                                               / 6 pistettä

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 


8.      Mikä on spektrogrammi ja mitä se kertoo puhesignaalista?                                        / 5 pistettä

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

9.      Miten keskiaivojen ylempi nelikukkula (superior colliculus) liittyy multimodaaliseen havaitsemiseen?  / 5 pistettä

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

10.  Mainitse joku aivojen motoriseen toimintaan liittyvä alue, sen sijainti ja sen tehtävä lyhyesti. / 3 pistettä

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________