S-114.780 Havaitseminen ja toiminta:   TENTTI

10.12.1999 klo 16-19, S4                   

Nimi: ________________________________________

                                                            Opiskelijanumero:  _____________________________

 

Pistemäärä:            / 50

 

1.      Anna esimerkki havaintokynnyksen mittamisesta.  Esimerkistä tulee käydä ilmi mittaustekniikka ja havaintokynnyksen määrittäminen.                                                                                                         / 6 pistettä

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

2.      Kuvaile verkkokalvon gangliosolujen reseptiivisiä kenttiä ja niiden toimintaa.                                     / 6 pistettä

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Miten ihmisen kontrastiherkkyys riippuu paikkataajuudesta (spatial frequency)?

                                                                                                                               / 3 pistettä

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

3.      Selitä, miten verkkokalvon tappisolut osallistuvat värinäkemiseen.                             / 5 pistettä

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 


4.      Mitä on näön kokovakioisuus (size constancy) ja millaisiin vihjeisiin se perustuu? Anna kolme esimerkkiä vihjeistä.    / 5 pistettä

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

5.      Miten korvan simpukka koodaa äänitaajuutta?                                                         / 5 pistettä

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 


6.      Mitä tarkoitetaan puhesignaalin segmentoinnilla ja miksi se on vaikeaa?                     / 5 pistettä

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

7.      Mikä on McGurk-efekti ja mikä on sen merkitys puheen tutkimuksessa?                   / 5 pistettä

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

8.      Mitä ovat ’mitä’- ja ‘missä’-kanava (ts. ventraalinen ja dorsaalinen kanava) ja mikä on niiden merkitys havaitsemisen ja toiminnan kannalta?                                                                                                  / 6 pistettä

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

9.      Valitse oheisesta kuvasta yksi merkityistä aivokuoren alueista (a, b tai c), nimeä se ja kerro lyhyesti sen solujen aistivalikoivuudesta ja järjestäytymisestä.                                                                  / 4 pistettä

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________