Sanasto englanti-suomi:

(Sanasto on tarkoitettu auttamaan kurssin sanaston ymmärtämistä eli käännökset eivät ole yleispäteviä ja termien tarkemmat selitykset löytyvät kurssimateriaalista.)

absolute/detection thresholdhavaintokynnys
acuitynäöntarkkuus
apparent motionnäennäisliike
atmospheric perspectiveilmaperspektiivi
auriclekorvalehti
binocularkaksisilmäinen, binokulaarinen
binocular disparitysilmien vastinpisteiden eriävyys
brain stemaivorunko
cerebellumpikkuaivot
cochleasimpukka
conetappisolu
constancyvakioisuus
contourääriviiva
corneasarveiskalvo
cortex = cerebral cortexaivokuori
cross-modal matchingsubjektiivinen samanarvoisuus aistien välillä
deletion and accretionpeittymisen muuttuminen (syvyysvihje)
deuteranopia'vihersokeus'
disparityeriävyys
dorsal pathwaynäköjärjestelmän 'missä/miten'-kanava
excitationeksitaatio, solun laukomistaajuuden kiihtyminen
fixationfiksaatio, silmien keskeisen näön kohdistuminen (kohde fovealla)
flickervälke
foveafovea, keskeisen näön alue verkkokalvolla
frontal lobeotsalohko
Gestalt laws (of perceptual organization)hahmolait
glottisäänirako
gratingjuovasto
hemisphereaivopuolisko
huevärisävy
interaural time/level differencekorvien väinen aika/tasoero
incus = anvilalasin (kuuloluu)
inferior colliculusalempi nelikukkula
inhibitioninhibitio, solun laukomistaajuuden estyminen/laskeminen
invariantmuuttumaton
IT = inferotemporal'esinealue' ohimolohkon alaosassa
larynxkurkunpää
lateral geniculate nucleus = LGNsivupolvitumake/ulompi polvitumake
law of closuresulkeutuvuuden laki
law of common fateliikkeen samankaltaisuuden laki
law of good figure/Prägnanzhyvän muodon laki
law of proximitylähekkäisyyden laki
magnitude estimationsuuruuden arviointi
malleus = hammervasara (kuuloluu)
maskingpeittoilmiö
matching'samanarvoistaminen'
medial geniculate nucleus = LGNsisempi polvitumake
method of adjustmentsäätömenetelmä
method of constant stimulivakiomenetelmä
method of limitsrajamenetelmä
multimodal/multisensorymoniaistinen
multiplicativekertova, moninkertaistava
neuronneuroni, hermosolu
occlusionpeittäminen
ocular dominancesilmän vallitsevuus
occipital lobetakaraivolohko
opponent process theoryvastaväriteoria
optic flowoptinen vuo
optic nervenäköhermo
optic tractnäköjuoste
oral cavitysuuontelo
ossicleskuuloluut
palatekitalaki
parietal lobepäälaenlohko
perceptionhavaitseminen
pharynxnielu
pinnakorvalehti
protanopia'punasokeus'
receptorreseptori, aistinsolu
resolutionerotuskyky
retinaverkkokalvo
rodsauvasolu
saturationvärikylläisyys
sensationaistimus
somatosensory cortextuntoaivokuori
spatial frequency (c/deg)paikkataajuus (sykliä/näkökulma-aste)
stapes = stirrupjalustin (kuuloluu)
stimulusärsyke
stop consonantklusiili
superior colliculusylempi nelikukkula
tactiletuntoaistiin liittyvä
temporal/flicker frequencyvälketaajuus (sykliä/sek)
temporal lobeohimolohko
texture gradientpintarakenteen tiheys
trichromatic theorykolmiväriteoria
tritanopia'sinisokeus'
tympanic membrane = eardrumtärykalvo
V1 = primary visual cortex = striate cortexprimääri näköaivokuori
V5 = MT = medial temporal'liikealue' ohimolohkon takaosassa
velumkitapurje
ventral pathwaynäköjärjestelmän 'mitä'-kanava
ventrilocuism effectvatsastapuhujaefekti
visual acuitynäöntarkkuus
vocal cordsäänihuulet
vocal tractääniväylä
voice onset timesoinnin alkamisaika
vowelvokaali