LCE Kotisivu

S-114.780 Havaitseminen ja toiminta

 

Syksy 2002

Luennot 24 h + harjoitukset 30 h (sl 1. pl)

Sisältö

Eri aistien, niiden yhteistoiminnan ja motoristen toimintojen perusperiaatteet. Kurssiin liittyvissä harjoitustöissä tehdään havaitsemiseen liittyviä laboratoriokokeita ja analysoidaan niiden tuloksia.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ihmisen kuulo- ja näköhavaintoihin liittyviä perusilmiöitä ja -mekanismeja, ymmärtää aistijärjestelmien toiminnan perusteet ja tietää havaitsemisen tutkimuksessa käytettävien tekniikoiden periaatteet.

Luennot

Opettaja:

Kaisa Tiippana (sähköposti: etunimi.sukunimi@hut.fi)

Sisältö:

Kahdeksalla kolmetuntisella luennolla käsitellään seuraavia aihepiirejä:

 1. Havaitseminen: Määritelmiä, tutkimusmenetelmiä.
 2. Näkö: Näköjärjestelmän anatomiaa ja fysiologiaa, kontrastinäkö.
 3. Näkö: Värinäkö, havaintojen vakioisuus, näköhavaintojen jäsentyminen.
 4. Näkö: Tilan ja koon havaitseminen, illuusiot, liikkeen havaitseminen.
 5. Kuulo: Kuulon anatomiaa ja fysiologiaa, äänen korkeuden ja voimakkuuden havaitseminen, kuulohavaintojen jäsentyminen.
 6. Puhe: Puheentuoton anatomiaa ja fysiologiaa, puhesignaalin analyysi, puheen havaitseminen.
 7. Multimodaalisuus: Aistien yhteistoiminta, audiovisuaalisen puheen havaitseminen.
 8. Motoriikka ja toiminta: Havaitsemisen ja toiminnan välinen yhteys, motorisen järjestelmän piirteitä.

Aikataulu:

      Luento 1:   ti 10.9.   klo 9-12

      Luento 2:   ke 11.9.   klo 14-17   E111

      Luento 3:   ti 17.9.   klo 9-12

      Luento 4:   ti 24.9.   klo 9-12

      Luento 5:   ti 1.10.   klo 9-12

      Luento 6:   ti 8.10.   klo 9-12

      Luento 7:   ti 15.10.  klo 9-12

      Luento 8:   ti 22.10.  klo 9-12

Luennot pidetään salissa F201 Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolla, Otakaari 5 A.

Harjoitukset

Opettaja:

Tobias Andersen (tobias@lce.hut.fi)

Sisältö:

Harjoitukset ovat pakollisia. Harjoitustunnit pidetään englanniksi.

Practicals include exercises and demonstrations on topics that are closely tied with the lecture course, e.g. psychophysical research methods and visual perception. Practicals 1-4 also require a write-up that is assessed. Practical 5 is participation in a psychophysical experiment as a subject. See the practicals home page for more information.

Aikataulu:

Harjoitukset pidetään päärakennuksen mikroluokissa allaolevan aikataulun mukaan:

      Harjoitus 1:   ke 25.9.   klo 14-17   Kultakaivos Y339a

      Harjoitus 2:   ke 2.10.   klo 14-17   Kultakaivos Y339a

      Harjoitus 3:   ke 9.10.   klo 14-17   F402 - Sähköllä!!

      Harjoitus 4:   ke 16.10.  klo 14-17   Kultakaivos Y339a

      Harjoitus 5:   toimiminen koehenkilönä (aika sovitaan erikseen)

Jos et pääse johonkin harjoitukseen (1-4), ilmoita siitä sähköpostitse Tobias Andersenille (englanniksi) ja sovi hänen kanssaan suorittamisesta.

Kirjallisuus

Goldstein, E. B. Sensation and Perception (5. tai uudempi painos), Brooks/Cole Publishing, New York.
ISBN 0-534-34680-4.

Lisäksi kunkin luennon alussa jaettava luentomoniste. Kopioita luentomonisteista voi pyytää Kaisa Tiippanalta.

Suoritus

Tentti:

Seuraava tentti: to 9.1.2003 klo 9.00-12.00 salissa B317, Laskennallisen tekniikan laboratorio, Innopoli 2, Tekniikantie 14. Ilmoittautuminen ti 7.1.2003 mennessä Kaisa Tiippanalle sähköpostitse.

Edellinen tentti: Ma 11.11.2002 klo 9.00-12.00, sali S5, Suurjännitetekniikan rakennus, Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto.

Tentissä on noin 10 lyhyttä kysymystä. Maksimipistemäärä 50. Tentti perustuu Goldsteinin lukuihin 1-13 (5. painos) sekä luennoilla käsiteltyihin aiheisiin. Pääpaino on Goldsteinissa.

Harjoitukset:

Kurssista saa suoritusmerkinnän vasta kun kaikki harjoitukset on suoritettu. Harjoitukset 1-4 arvostellaan ja niiden suorittaminen vaikuttaa kurssiarvosanaan.

Tentin ja harjoitustyön arvostelu:

Arvosteluasteikko 0-100%.

Kurssiarvosana = 0.7 tentti + 0.3 harjoitukset:


40 % = hylätty
40-49 % = 1
50-59 % = 2
60-69 % = 3
70-79 % = 4
80-100 % = 5

Tulokset ilmoitetaan sähköpostitse.

Lisätietoja

Kurssi kuuluu kognitiiviseen teknologiaan. Katso myös kognitiivisen teknologian pääainekuvaus sekä koulutusohjelmat ja opintosuunnat, joissa kognitiivisen teknologian voi valita pääaineeksi.

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia. Ilmoittautuminen sähköpostitse tai ensimmäisellä luennolla.

Linkkejä

Alla aiheeseen liittyviä linkkejä. Otsikot kuvaavat suurin piirtein, mitä linkin kohdalta löytyy.

Harjoitustehtäviä, kokeita ja demoja:

Anatomiaa ja fysiologiaa:

Havaintopsykologiaa:

Näkö:

Illuusioita:

Kuulo ja puhe:

Audiovisuaalinen puhe:

Havaitseminen ja toiminta:

Sanastoa:

Vanhoja tenttejä:


Tästä sivusta vastaa Kaisa Tiippana. Sähköposti: etunimi.sukunimi@hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 02.12.2002.
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.780/