LCE Kotisivu

S-114.780 Havaitseminen ja toiminta - Harjoitukset

 

Kurssilla suoritetaan viisi harjoitusta. Harjoitukset 1-4 voi tehdä myös pareittain, jolloin tekijät palauttavat vain yhden raportin. Harjoitusten aiheet alla:

           Harjoitus 1:     Menetelmät

Harjoitus 2: Näkö

Harjoitus 3: Puhe

Harjoitus 4: Artikkelireferaatti

Harjoitus 5: Toimiminen koehenkilönä

Harjoitukset 1-3

Ensimmäisessä harjoituksessa käydään läpi psykofyysiikan testimenetelmiä sekä hieman neuroanatomiaa. Toisessa opiskellaan näköjärjestelmän toimintaa ja visuaalista prosessointia. Kolmas keskittyy puheen havaitsemiseen ja tuottamiseen.

Ensimmäistä harjoitusta voi hyvin ryhtyä tekemään luennon 2 jälkeen, toista taas luennon 4 jälkeen ja kolmatta luennon 6 jälkeen. Harjoituksia voi toki tehdä aiemminkin, mutta silloin asioiden opiskelu kurssikirjan avulla on lähes välttämätöntä.

Harjoitukset 1-3 tehdään itsenäisesti ja vastaukset kysymyksiin palautetaan 19.11. mennessä joko sähköisesti Eino Partaselle osoitteeseen ejpartan@cc.hut.fi tai paperiversiona Magneettitalon 4. kerroksessa olevaan postilaatikkoon. Sähköisessä palautuksessa laita sähköpostin otsikoksi H&T Harjoitus "harjoituksen numero" "opiskelijanumero(t)". Esim. H&T Harjoitus 1 54321.

Harjoituksissa tarvittavat ohjelmat on asennettu sähköosaston mikroluokkiin F401 sekä F402 ja harjoituksia voi tehdä aina kun luokassa ei ole muuta ohjelmaa. Kannattaa aloittaa ajoissa.

Kolmen ensimmäisen harjoituksen ohjeet ja kysymykset:

Harjoitus 4 - artikkelireferaatti ja opponointi

Referaatti
Tässä harjoituksessa sinun tulee lukea jokin allaolevista artikkeleista ja kirjoittaa siitä noin sivun mittainen referaatti jossa käyt läpi artikkelin pääkohdat omin sanoin. Artikkelit käsittelevät moniaistista havaitsemista. Arvostelussa kiinnitetään huomiota ensisijaisesti johdonmukaisuuteen ja selkeään ilmaisuun, pienistä asiavirheistä ei rankaista. Näkökulman saat valita itse, keskity ymmärtämään mitä artikkelissa kerrottiin. Valmiit raportit julkaistaan tällä sivulla jotta voit tutustua muiden kirjoituksiin samasta aiheesta.

Artikkelilista. Artikkeleja kannattaa etsiä TKK:n kirjaston verkkosivujen kautta kohdasta "kokoelmat" -> "elektroniset" -> "elektroniset lehdet"

Raportin otsikoksi laitetaan "Referaatti: Artikkelin nimi" ja otsikon alle kirjoitetaan opiskelijanumero(t). Raportti tulee sellaisenaan kaikkien nähtäväksi, joten tietoturvasyistä raportissa ei saa mainita kirjoittajien nimiä, vain pelkät opiskelijatunnukset. Raportin tiedostonimenä käytetään opiskelijanumeroa (esim. 11111A.doc); jos kirjoittajia on useampia, kirjoittajat erotetaan alaviivalla "_" (esim. 11111A_22222B.doc). Raportit palautetaan sähköpostitse osoitteeseen: katsyri (a) lce.hut.fi. Sähköpostin otsikkoon  kuten harjoitustöissä 1-3 (esim. H&T Harjoitus 4 11111A). Palauta raporttisi viimeistään 24.10., jotta opponointiin (kts. alla) jää riittävästi aikaa ennen ensimmäistä tenttiä. Tarkista em. muotoseikat varmistaaksesi, että raporttisi käsitellään oikein!

Opponointi
Referaattien kirjoittamisen jälkeen kunkin opiskelijan tulee tutustua johonkin toiseen artikkeliin ja opponoida jonkun toisen kirjoittajan referaattia kyseisestä artikkelista.

Oppoinointilista

Opponointi palautetaan samoin kuin referaattikin, mutta sähköpostin otsikkoriville lisätään teksti "opponointi" (eli esim. H&T Harjoitus 4 Opponointi 54321). Nimeä tiedosto oman opiskelijatunnuksesi mukaan. Laita opponoinnin otsikoksi alkuperäisen artikkelin nimi ja mainitse sen alla opponoitavan referaatin tekijä (opiskelijatunnus) sekä oma opiskelijatunnuksesi. Opponoinnin tarkoituksena on tarkastella kriittisesti toisen kurssilaisen tekemää referaattia. Opponoija voi esimerkiksi pohtia ja tarkastella seuraavanlaisia kysymyksiä: Vastaako otsikko sisältöä tai päinvastoin? Onko referaatissa esitelty artikkelin tärkeimmät tulokset ja mitä on mahdollisesti sivuutettu? Onko referaatissa keskitytty olennaiseen vaiko harhauduttu sivupoluille? Kriittisyys ei tarkoita ainoastaan negatiivisen palautteen antamista, vaan myös referaatin ansioiden esittelyä. Opponentin tulee osoittaa omassa tekstissään perehtyneensä opponoitavaan aiheeseen. Opponentti kertoo esim. mitä hän olisi tehnyt toisella tavoin, mitä asioita ja miten hän olisi esittänyt sekä mitä samoja ja/tai muita johtopäätöksiä hän on tehnyt. Opponoinnin pituus on vähintään puoli A4-sivua ja enintään yksi A4-sivu. Opponointi pitää palauttaa viimeistään 19.11.

Harjoituksen 4 arvosana muodostuu referaatista (0-100 pistettä) ja opponoinnista (0-10 lisäpistettä).

Harjoitus 5 - toimiminen koehenkilönä

Tutkimusten tuloksia:

Kukin opiskelija pääsee tutustumaan tutkimukseen käytännössä toimimalla koehenkilönä psykofyysisessä kokeessa. Paikka: Magneettitalo Sähkö-osaston I-siivessä (sisäänkäynti ulkokautta), 4. kerros - katso Magneettitalon/AMI-keskuksen kartta. Jos sinulla on näkö- tai kuulo-ongelmia tai neurologisia ongelmia kuten epilepsia, ota yhteys Kaisa Tiippanaan (silmälasit tai värinäön heikkous eivät haittaa). Ota silmälasit mukaan kokeeseen tullessasi. Varaa aikaa reilu tunti. Kokeita on kaksi. Suoritukseen riittää, kun osallistuu toiseen niistä.

Ensimmäisessä kokeessa tutkitaan audiovisuaalista havaitsemista - vastuuhenkilö Kaisa Tiippana. (Yhteensä noin 40 koehenkilöä.) Koe päättyy 4.11.

Toisessa kokeessa tutkitaan emootioiden havaitsemista - vastuuhenkilö Jari Kätsyri. Jos olit koehenkilönä kevään 2004 emootiokurssilla, kannattaa mieluummin osallistua Kaisa Tiippanan kokeeseen. (Yhteensä noin 80 koehenkilöä.)

Kokeisiin ilmoittaudutaan web-kalenterin kautta. Kalenteri sisältää vapaat ajat molempiin kokeisiin ("VAPAA-AV" audiovisuaalinen koe ja "VAPAA-EMT" emootiokoe). Varaa aikasi viimeistään 5.11.! Jos et löydä kalenterista yhtään itsellesi sopivaa aikaa, lähetä postia: katsyri (a) lce.hut.fi.

Lisätietoja

Mikäli harjoituksista on jotain kysyttävää tai jokin tehtävä on epäselvä tahi vaikean tuntuinen, älä turhaan pähkäile vaan lähetä minulle postia: ejpartan@cc.hut.fi

Pidän myös päivystystä sähköosaston ATK-luokassa F401. Päivystysaika on maanantaisin klo 14-18, 1. pl; 20.9. vain klo 16:sta saakka.