LCE Kotisivu

S-114.771 Muisti ja oppiminen 2 ov L

Kevät 2005 (2. puolilukukausi)

Sisältö

Kurssilla perehdytään syvällisesti ihmisen muistijärjestelmiin ja niiden keskushermostolliseen perustaan. Sensorinen muisti, työmuisti ja tarkkaavaisuus, pitkäkestoinen muisti. Episodinen muisti ja semanttinen muisti. Muistin häiriöt. Muistin hermosolu- ja hermoverkkomalleja.

Henkilökunta

Opettajina Virpi Kalakoski, Marja Laasonen ja Tomi Taira. Kurssiassistentti Jaakko Kauramäki.

Yleistä

Kurssi järjestetään keväällä 2005 (2. puolilukukausi). Luennot kello 14-16 tiistaisin, sali B317 (Innopoli 2, Tekniikantie 14). Luennot alkavat 8.3. Viimeinen luento 3.5.

Ilmoittaudu kurssille sähköpostitse kurssiassistentille: jkaurama@lce.hut.fi (ilmoita nimesi, opiskelijanumerosi sekä osasto millä opiskelet) tai WWWTopilla. Sähköpostitse ilmoittautuneet on lisätty Topin puolelle kurssiassistentin toimesta, eli sinun ei tarvitse ilmoittautua kahteen kertaan.

Suoritus

Tentti. Ensimmäinen tenttiajankohta 10.5.2005 klo 14-17. Tulokset tentistä 10.5.2005 (sama tunnus ja salasana kuin luentokalvoihin).

Uusintatentin ajankohta oli 2.6.2005 klo 15-18 (luokassa B317). Tulokset tentistä 2.6.2005

Oppimateriaali

Luentokalvot, luennot sekä luennoitsijoiden ilmoittama lisämateriaali.

Materiaali tenttiä varten:

Osa luentokalvoista on suojattu salasanalla. Tunnus ja salasana on lähetetty kurssille ilmoittautuneille. Jos et ole saanut salasanaa, laita mailia kurssiassistentille.

Aikataulu

(update 14.3.2006: vanhat luentokalvot poistettu jaosta)

8.3. Virpi Kalakoski: Muistitiedon luonne, Muistin standardimalli, Vaihtoehtoiset muistimallit

15.3. Virpi Kalakoski: Työmuisti

22.3. Virpi Kalakoski: Voiko muistia parantaa? Muisti, oppiminen ja eksperttiys

29.3. Pääsiäisloma (ei luentoa)

5.4. Virpi Kalakoski: Tiedon jäsentyminen muistissa, Valehtelevatko muistot?

12.4. Tomi Taira: Muistin hermostollinen mekanismi

19.4. Marja Laasonen: Aivot, muisti ja oppiminen, Muistin muutokset läpi elämän: tavanomainen kehitys ja ikääntyminen

26.4. Marja Laasonen: Kehitykselliset muistivaikeudet

3.5. Marja Laasonen: Aikuisten muistivaikeudet: äkilliset aivotapahtumat ja dementoivat sairaudet


Tästä sivusta vastaa www@lce.hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 14.03.2006
URL:http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.771/