LCE Kotisivu

S-114.720 Mielenfilosofian johdantoseminaari

 

sl 2002, 2ov

Sisältö

Seminaarissa tutustutaan mielenfilosofian alkeisiin. Tavoitteena on tutustua perusteellisesti mielenfilosofian eri näkemyksiin mielestä ja tietoisuudesta sekä saada yleiskuva mielenfilosofian yhteyksistä kognitiotieteeseen.

Mielenfilosofian aiheet liittyvät hyvin läheisesti neuro- ja kognitiotieteisiin. Tässä seminaarissa keskitytään kuitenkin pääasiassa mielenfilosofian perusteisiin, ei varsinaisiin tutkimuksellisiin erityisaiheisiin.

Seminaari toteutetaan epämuodollisena lukupiirityöskentelynä, jossa kurssikirjaan tutustuminen tapahtuu johdantoluentojen jälkeen omatoimisesti. Lukupiirin tapaamisissa käsitellään mahdollisesti epäselviksi jääneitä asioita sekä keskustellaan luetusta materiaalista.

Suoritus

Aktiivinen osallistuminen tapaamisiin ja keskusteluun.

Alustajana ja kirjurina toimiminen. Alustaja esittää yhteenvedon luetusta materiaalista, tekee etukäteen kysymyksiä muulle ryhmälle ja ohjaa keskustelua. Kirjurin tehtävänä on kirjata ylös keskustelun olennaisimmat kohdata ja kirjoittaa siitä yhteenveto (n. 2-5 sivua), joka palautetaan kurssin loppuun mennessä.

Oppimispäiväkirjat. Jokaisesta käsiteltävästä aiheesta kirjoitetaan 1-2 sivun oppimispäiväkirja, joka palautetaan ennen tapaamista. Oppimispäiväkirjan tarkoituksena on tukea opiskelua sekä antaa ohjaajalle palautetta. Vierailuluentoa 28.11. varten ei kirjoiteta oppimispäiväkirjaa, sen sijaan luvassa on pieni kotitehtävä.

Kirjallisuus

Maslin, K. T. (2001). An Introduction to the Philosophy of Mind. Polity Press. ISBN: 0745616887.

Lisäksi mahdollisesti muita lukupiirissä jaettavia artikkeleita.

Aikataulu

Tapaamiset. torstaisin kello 14-16 luentosalissa E332 (Innopoli 2, 3. kerros).

Huom! Torstain 21.11. tapaaminen siirretty maanantaiksi 25.11. klo 17-19.

Vko Pvm Aihe Kirjallisuus Alustaja Kirjuri
40 3.10. Johdantoluento 1
41 10.10. Johdantoluento 2
42 17.10. Mieli/ruumis-ongelma Luku 1 Saku Eino
43 24.10. Dualismi Luku 2 Tommi N. Tommi H.
44 31.10. Identiteettiteoria Luku 3 Tommi H. Olli-Pekka
45 7.11. Behaviorismi Luku 4 Anna Hanna
46 14.11. Funktionalismi Luku 5 Eino Tommi N.
47 25.11. Ominaisuusdualismi Luku 6 Olli-Pekka Saku
48 28.11. Vierailuluento
49 5.12. Muiden mielten ongelma Luku 8 Hanna Mikko
50 12.12. Identiteetti fyysisenä ja psyykkisenä jatkumona Luvut 9,10 Mikko Anna

Ohjaaja

Jari Kätsyri

Vieraileva luennoitsija Antti Revonsuo.

Ilmoittautuminen

Lukupiiriin ilmoittaudutaan sähköpostitse: katsyri@lce.hut.fi

Huom! Lukupiirin luonteen vuoksi osallistujamäärä on max. 8 henkilöä. Tällä hetkellä 8/8 ilmoittautumista.

Palaute

Linkkejä


Tästä sivusta vastaa katsyri@lce.hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 10.10.2002
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.720