LCE Homepage

S-114.710 Puheen havaitseminen ja tuottaminen

Perception and production of speech

 
HUT / Units / LCE / Teaching / S-114.710
Kevät 2003/Spring 2003 (4 ov/cr) (KIT-verkoston opiskelijoille 2 ov/2 cr for the Language Technology -network students)

HUOM! Kurssille ilmoittautuminen sähköpostilla, jyrtuoma@lce.hut.fi/
NOTE!  Registration for the course via email, jyrtuoma@lce.hut.fi.

Vastaava opettaja Instructor

Jyrki Tuomainen

Sisältö - Contents

Kurssilla perehdytään puhuttujen sanojen havaitsemisen ja tuottamisen malleihin ja tutkimuksessa käytettyyn metodologiaan.
The course deals with the models and research methodology of perception and production of spoken words.

Vaatimukset Requirements

Yksi laaja essee, harjoitustyöt + 2 harjoitustyöraporttia.
KIT-verkoston opiskelijat: luentojen seuraaminen ja yksi laaja essee.

One extended essay, practicals, and two written reports.
Students of the LT-network: attendance on the lectures, one extended essay.

Aikataulu - Time Table

Ensimmäinen tapaaminen: 4.2.2003, 10-12, luentosali B317, Innopoli2.
First meeting: February 4, 2003, 10.15 a.m., lecture room B317, Innopoli2.
 
4.2.2003 klo 10.15-11.45 Aiheet: Puheen havaitsemisen mallit, yleistä puhuttujen sanojen tunnistuksen malleista 
11.2.2003 klo 10.15-11.45 ... jatkuu...
18.2.2003 klo 10.15-11.45 Aihe: Puhuttujen sanojen tunnistuksen mallit 
25.2.2003 klo 10.15-11.45 ... jatkuu...
4.3.2003 klo 10.15-11.45 Aihe: Puhuttujen sanojen tunnistuksen tutkimusmetodologia 
11.3.2003 klo 10.15-11.45 Aiheet: Sanojen tunnistuksen keskeisiä ongelmia; sanojen havaitseminen jatkuvasta puheesta 
18.3.2003 klo 10.15-11.45 Aiheet: Miten vauvat oppivat sanojen tunnistuksen; puheen tuottomallien yleisesittely 
25.3.2003 klo 10.15-11.45 Aihe: Leveltin sanojen tuottomallin leksikaalisen käsite- sekä muototason prosessointi 
1.4.2003 klo 10.15-11.45 ... jatkuu...
8.4.2003 klo 10.15-11.45 Aiheet: Puhelipsahdusten tyyppejä; puheen motorinen kontrolli 
15.4.2003 klo 10.15-11.45 Aiheet: Oman puheen monitorointi; tenttiin valmistautuminen; luentopalaute

 
Luentomonisteet (vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka toimivat tällä hetkellä .fi ja .com domaineista käsin...):
(Osa1.pdf ~370 kB)
(Osa2.pdf ~180 kB)
(Osa3.pdf ~155 kB)
(Osa4.pdf ~315 kB)
(Osa5.pdf ~220 kB)
(Osa6.pdf ~380 kB)
(Osa7.pdf ~250 kB)
Luentopalautelomake (palaute2003.pdf, ~ 8 kB)
Harjoitustyöt: aikataulu, lipsahdusmateriaali, reaktioaikatiedostot (zipattuna, aukeaa WinZipillä) ja wordspottingohjeita, DATA-ANALYYSIOHJEITA (~380 kB)  <-- [päivitetty 18.5.2003]
Esseiden aiheet: tämän linkin takana

Kirjallisuus - Literature (saatavilla luennoitsijalta, linkit vaativat salasanan/available from the instructor)

Sanojen tuotto/Production of spoken words
Levelt, W., Roelofs, A., & Meyer, A. (1999). A theory of lexical access in speech production. Behavioral and Brain Sciences, 22, 1-75.
Levelt, W. (1999). Models of word production. Trends in Cognitive Science, 3, 223-231.

Puhuttujen sanojen havaitseminen/Recognition of spoken words:
Jusczyk, P., & Luce, P. (2002). Speech perception and spoken word recognition: Past and present. Ear and Hearing.
Frauenfelder, U. (1996). Computational models of spoken word recognition. Kirjassa: Dijkstra, T., & Smedt, K. (toim.) Computational Psycholinguistics, (ss. 114-138). London: Taylor & Francis.

--> Lukemisen apuna voi käyttää mm. Fonetiikan terminologiaa (Helsingin yliopiston fonetiikan laitos), Kieliteknologian sanastoa (Helsingin yliopiston kielitieteen laitos) ja MIT Pressin psykolingvistiikan sanastoa.

--> Psykolingvistiikkaan liittyviä linkkejä löytyy em. MIT Pressin sivulta, Texasista ja Wisconsinista.

Aiempien vuosien kurssit/Courses on earlier semesters

Kevät 2002/Spring 2002

Lisätietoja - Further Information

Jyrki Tuomainen (huone 417, Magneettitalo, Otakaari 5A/Room 417), puh./tel. 09-451 5325.
email: jyrtuoma@lce.hut.fi

This page is maintained by jyrtuoma@lce.hut.fi

This page has been updated 18 May, 2003
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.710/