LCE Homepage

S-114.710 Puheen havaitseminen ja tuottaminen

Perception and production of speech

 
HUT / Units / LCE / Teaching / S-114.710
Kevät 2002/Spring 2002 (4 ov/cr) (KIT-verkoston opiskelijoille 2 ov/2 cr for the Language Technology -network students)

HUOM! Kurssille ilmoittautuminen sähköpostilla, jyrtuoma@lce.hut.fi/
NOTE!  Registration for the course via email, jyrtuoma@lce.hut.fi.

Vastaava opettaja Instructor

Jyrki Tuomainen

Sisältö - Contents

Kurssilla perehdytään puhuttujen sanojen havaitsemisen ja tuottamisen malleihin ja tutkimuksessa käytettyyn metodologiaan.
The course deals with the models and research methodology of perception and production of spoken words.

Vaatimukset Requirements

Lopputentti (17.5.2002 ja 21.5.2002 klo 11-13, MT1, Miestentie 3), harjoitustyöt + 2 raporttia.
KIT-verkoston opiskelijat: luentojen seuraaminen ja lopputentti. Harjoitustöiden raportit pitää toimittaa 31.5.2002 mennessä.

Final examination (May 17 and May 21, 2002, 11 a.m.-1 p.m., location: MT1, Miestentie 3), practicals, and two written reports.
Students of the LT-network: attendance on the lectures, final examination. Reports are due May 31, 2002.

Aikataulu - Time Table

Ensimmäinen tapaaminen torstaina 21.3.2002 klo 9-12, paikka: TKK:n videoneuvotteluhuone Y426b, Päärakennus, Otakaari 1. Klikkaa linkkiä; päärakennus on kohde 1. (HUOM! Paikka ja aloitusaika muuttuneet!).
 
21.3.2002 klo 9.15-11.45 Aiheet: puheen havaitsemisen mallit, yleistä puhuttujen sanojen tunnistuksen malleista (luento1.pdf ~580 Kb)
28.3.2002 klo 9.15-11.45 Aihe: puhuttujen sanojen tunnistuksen mallit (luento2.pdf  ~640 Kb)
HUOM! 2. luennosta on saatavilla videonauha, jonka avulla pääsiäisloman takia poissaolleet voivat nauttia luennon antimista. Halukkaat voivat ottaa yhteyden luennoitsijaan.
 4.4.2002 klo 9.15-11.45 Aihe: puhuttujen sanojen tunnistuksen tutkimusmetodologia (luento3.pdf ~250Kb).
11.4.2002 klo 9.15-11.45 Aihe: mm. sanojen tunnistaminen jatkuvasta puheesta (luento4.pdf ~350 kB)
18.4.2002 klo 9.15-11.45 Aiheet: miten vauvat oppivat sanojen tunnistuksen; puheen tuottomallien yleisesittely (luento5.pdf ~530Kb)
25.4.2002 klo 9.15-11.45 Aihe: Leveltin sanojen tuottomallin leksikaalisen käsite- sekä muototason prosessointi (luento6.pdf ~1Mb)
 2.5.2002 klo 9.15-11.45 Aiheet: Puhelipsahdusten tyyppejä; puheen motorinen kontrolli (luento7.pdf ~720Kb)
16.5.2002 klo 9.15-11.45 Aiheet: Oman puheen monitorointi; tenttiin valmistautuminen; (luento8.pdf ~120Kb) luentopalaute (lomake)

Kirjallisuus - Literature (saatavilla luennoitsijalta/available from the instructor)

Sanojen tuotto/Production of spoken words
Levelt, W., Roelofs, A., & Meyer, A. (1999). A theory of lexical access in speech production. Behavioral and Brain Sciences, 22, 1-75.
Levelt, W. (1999). Models of word production. Trends in Cognitive Science, 3, 223-231.

Puhuttujen sanojen havaitseminen/Recognition of spoken words:
Jusczyk, P., & Luce, P. (painossa). Speech perception and spoken word recognition: Past and present. Ear and Hearing.
Frauenfelder, U. (1996). Computational models of spoken word recognition. Kirjassa: Dijkstra, T., & Smedt, K. (toim.) Computational Psycholinguistics, (ss. 114-138). London: Taylor & Francis.

--> Lukemisen apuna voi käyttää mm. Fonetiikan terminologiaa (Helsingin yliopiston fonetiikan laitos), Kieliteknologian sanastoa (Helsingin yliopiston kielitieteen laitos) ja MIT Pressin psykolingvistiikan sanastoa.

--> Psykolingvistiikkaan liittyviä linkkejä löytyy em. MIT Pressin sivulta, Texasista ja Wisconsinista.

Harjoitustyöt - Practicals

Sanojen tuotto/Production of spoken words:
Puhelipsahdusaineiston kerääminen esim. keskusteluista, radio- tai televisio-ohjelmista ym., ja niiden analysointi ja teoreettinen tulkinta/Collection of a small corpus of "slips-of-the-tongue" from spontaneous conversation, radio or TV broadcasts etc.
Slips will be analyzed and interpreted in the framework of speech production models.

Puhuttujen sanojen havaitseminen (1 seuraavista)/Recognition of spoken words (one of the following):
1. Ganong-efekti (äänteiden tunnistustehtävä)/Ganong-effect (identification task)
2. Sanojen tunnistaminen jatkuvasta puheesta (sanojen "etsiminen") /Lexical segmentation of fluent speech (word spotting)
4. Sanojen samanaikainen leksikaalinen aktivaatio (audio-visuaalinen priming)/Multiple lexical activation (cross-modal priming)

Ohjeita harjoitustöiden suorittamisesta ja kirjallisen raportin kirjoittamisesta (vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan).

Lisätietoja - Further Information

Jyrki Tuomainen (huone 451, Miestentie 3/room 451), puh./tel. 09-451 5325.
email: jyrtuoma@lce.hut.fi

This page is maintained by jyrtuoma@lce.hut.fi

This page has been updated May 22, 2002
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.710/