LCE Kotisivu

S-114.600 Bayesilaisen mallintamisen perusteet

 

Harjoitustyö

Pakollinen harjoitustyö koostuu pienistä osatehtävistä, jotka ilmoitetaan luentojen yhteydessä ja verkossa. Osa tehtävistä on suunniteltu tehtäväksi Matlabilla, mutta ne voi tehdä muilla vastaavilla ohjelmistoilla. Osa tehtävistä on tehtävä BUGS-ohjelmistolla. Harjoitustöiden palautuksen deadline on 2002-12-02 12:15, eli juuri ennen viimeistä luentoa, jolloin käydään läpi harjoitustehtäviin liittyviä malliesimerkejä. Harjoitustöitä kannatta tehdä sitä mukaa kun niihin liittyvä asia käsitellään luennoilla, jotta luennoilla käsitelty asia hahmottuisi helpommin ja jotta ei tule kiire lopussa.

Kerro palautuksessa paljonko käytit aikaa suunnilleen per tehtävä.
Jos käytät enemmän kuin 2 tuntia aikaa per tehtävä, ota yhteyttä luennoitsijaan.

Tehtävä 4 on vapaaehtoinen, koska WinBUGSin käyttöliittymä on niin surkea, että sen opettelussa menee helposti liikaa aikaa.

Ajoissa palautetut hyvin tehdyt harjoitustyöpalautukset korottavat tentin arvosanaa yhdellä (paitsi jos tentin arvosana 0 tai 5).

Osatehtävät:

  1. Yksinkertainen Monte Carlo -simulaatio
  2. Metropolis- ja Gibbs-otanta
  3. "Amplitude of a signal in the presence of a background"
  4. Hierarkinen malli BUGS:illa Vapaaehtoinen
  5. Mallin tarkistus

Matlab apua

Tässä joitakin hyödyllisiä komentoja joilla Matlabin oppiminen käy helpommin.
Tästä sivusta vastaa Aki.Vehtari@hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 2.12.2002
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.600/materiaali.html