LCE Kotisivu

S-114.600 Bayesilaisen mallintamisen perusteet

 

Syksy 2002 (2 ov)

27+27 (2+2) sl

Opettaja: TkT. Aki Vehtari

Sisältö: Bayesilainen todennäköisyysteoria ja bayesilainen päättely. Bayesilaiset mallit ja mallien analysointi. Laskennalliset menetelmät, Markov-ketju Monte Carlo.

Suorittaminen: Tentti ja harjoitustyö.

Kirjallisuus: D. S. Sivia, Data Analysis: A Bayesian tutorial, Oxford Science Publications, 1996, sekä luennolla ilmoitettu materiaali.

Aikataulu:
Aikataulua on hieman tiivistetty:
Luennot maanantaisin klo 12:15-13:45 sali E111 (Alkaen 16.9.2002).
Laskuharjoitukset maanantaisin klo. 14:00-15:00, sali E111 (Alkaen 23.9.2002).
Sali E111 sijaitsee Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston rakennuksessa, Otakaari 5.
Tentti: 10.12.2002 9-12 Sali S3
Tentti: 7.1.2002 9-12 Sali S2
Tentti: 6.2.2003 9-12 Sali H402 (Otaakaari 5)


Kurssimateriaalia

Luento- ja laskarikohtainen materiaali
Harjoitustyö
Tenttikysymysten aihealueet

Kurssin kirjallinen materiaali koostuu kirjasta D. S. Sivia: Data Analysis: A Bayesian Tutorial sekä ohessa luetelluista artikkeleista. Kirja kannattaa hankkia, koska kirjan aiheista ei muita luentomonisteita ole.

Tietoja kirjasta: Oxford University Press, Amazon.com . Amazon.com:in esittelemät 19 esimerkkisivua antavat hyvän kuvan kirjan sisällöstä. Kirjan materiaalin lisäksi kurssilla käydään läpi laskennallisia menetelmiä joista erityisesti Markov-ketju Monte Carlo (MCMC) -menetelmiä pohjautuen seuraaviin kirjoihin/artikkeleihin:

MacKay, 2001: Information Theory, Inference and Learning Algorithms, luvut 30-31 (Monte Carlo). (Online Postscript/PDF)
Gilks et al., editors, 1996: Markov Chain Monte Carlo in Practice, Luvut 1-2 (CRC Press)
Neal, 1993: Probabilistic Inference using Markov Chain Monte Carlo Methods, s. 102--106 Online PS Online PDF
Gelman, 1995: Inference and monitoring convergence. In Practical Markov Chain Monte Carlo, ed. Gilks et al. Online PS
Gelman & Meng, 1995: Model checking and model improvement. In Practical Markov Chain Monte Carlo, ed. Gilks et al. Online PS
Muu avustava materiaali ilmoitetaan luennoilla ja kurssin WWW-sivulla.


Lisälukemistoa

Jos kurssin jälkeen kaipaat lisälukemistoa, niin tällä listalla pääsee alkuun.


Kommentteja voit lähettää kurssin luennoitsijalle:

Aki Vehtari
Teknillinen korkeakoulu
Laskennallisen tekniikan laboratorio
PL 9203, 02015 TKK
puh: 451 4849
email: Aki.Vehtari@hut.fi
WWW: http://www.lce.hut.fi/~ave/


Tästä sivusta vastaa Aki.Vehtari@hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 2.12.2002
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.600/