LCE Kotisivu

S-114.600 Bayesilaisen mallintamisen perusteet

 

Harjoitusraportti

Harjoitusraportti palautetaan osasta viikottaisista mikroluokkaharjoitustehtävistä (11 tehtävää, ks. ohjelma). Tehtäviin on vihjeitä. Tehtävien perusosa tehdään mikroluokkaharjoituksissa assitentin avustaessa vaikeissa kohdissa. Raporttiin kirjataan tulokset ja johtopäätökset. Raportin tehtävänä on aktivoida opiskelijat miettimään saatuja tuloksia.

Kaikki mikroharjoitukset ja myös raportti suositellaan tehtäväksi pareittain. Koska mikroluokka on niin pieni, että useilla koneilla on 3 henkilöä, saa harjoitustyöraportin palauttaa 2003 syksyllä myös 3 hengen ryhmässä. Raporttia kannattaa tehdä harjoitusaikoina, jolloin voi saada heti palautetta kurssin assistentilta.

Raportin palautusaikaa on 13.1.2004 kello 12:00 asti. Tähän mennessä palauteutut tarkatsetaan pikaisesti. Tämän jälkeen palauteut tarkastetaan toukokuun tentin yhteydessä.

Palautus

Harjoitustyöraportit palautetaan sähköpostilla osoitteeseen Aki.Vehtari+114600@hut.fi Laita sähköpostiviestin otsikoksi
114600 HTR <sukunimi1> <sukunimi2>
esim.
114600 HTR Vehtari Tamminen

Hyväksyttyjä tiedostomuotoja ovat PS ja PDF. Käytä seuraava nimeämiskäytäntöä:
114600_HTR_<sukunimi1>_<sukunimi2>
esim.
114600_HTR_Vehtari_Tamminen.pdf

Arvostelu

Jokaisesta tehtävästä voi saada 0-2 pistettä. 1 piste tulee tulosten raportoinnista ja 1 piste tulosten pohdinnasta ja johtopäätöksistä. Pohdintaosuudessa voidaan esittää myös mitkä asiat jäivät epäselviksi tai mitä kysymyksiä tehtävän tekeminen herätti. Voitte kommentoida myös tehtävien mielekkyyttä kurssin aiheiden kannalta.

Maksimipistemäärä on 11 x 2 = 22 ja harjoitusraportin arvosana määräytyy seuraavasti 12-13=1, 14-15=2, 16-17=3, 18-19=4, 20-22=5.

Yleistä

Tarkoitus on, että mikroluokkaharjoitusten aikana ehtisitte tehdä *-tehtäviin vastaukset ja osan pohdinnasta. On joitakin kertoja jolloin ei välttämättä yhden kerrana aikana kaikkia tehtäviä ehditä käymään läpi, mutta vastaavasti on kertoja jolloin on paljon aikaa, ja silloin osa tehtävistä siirtyy seuraavaan viikkoon. Lisäksi aikataulussa on kokonaan yksi ylimääräinen harjoituskerta johon ei liity luentoa, joten ajan pitäisi riittää. Muistakaa, että Toni auttaa myös *-tehtävien tekemisessä niin, että kenenkään ei pitäisi jäädä jumiin. *-tehtävien kohdalla kuitenkin auttaminen on enempi vihjeiden antamista, jotta opiskelijoillekin jäisi jotakin mietittävää.

Raportissa on oltava vastaus tehtävänannossa esitettyihin kysymyksiin, mahdollinen Matlab/BUGS-koodi ja tulos kuvina tai lukuina. Koodit, kuvat ja luvut saatte helposti liimaten ja leikaten. Tästä vastauksesta saa 1 pisteen per *-tehtävä. Pyrkikää selkeyteen, jottei raporttien lukijalta mene hermot.

Raportissa voi olla lisäksi pohdintaosuus jokaiselle raportoidulle tehtävälle. Tästä pohdinnasta saa 1 pisteen per *-tehtävä. Pohdinnassa voitte pohtia mihin malli tai ratkaisu perustui, miksi kyseistä mallia tai ratkaisua käytettiin, mitä oletuksia tehtiin, olivatko oletukset mielestänne järkeviä, voisiko todellisessa tilanteessa olla toisin, onko teillä muutosehdotuksia tai vaihtoehtoja, oliko tehtävänannossa epäselvää, jäikö tehtävän ratkaisussa jotakin epäselvää, heräsikö muita ajatuksia, tuliko ahaa-elämyksiä, opitteko jotain uutta, miksi mielestänne tehtävä oli hyvä tai huono, miten tehtävä mielestänne liittyy kurssin oleellisen sisältöön, jne. Pohdintaa riittää n. puoli sivua per tehtävä, mutta enemmänkin saa olla. Voitte myös näyttää raporttianne minulle tai Tonille jo syksyn aikana ennen palautuspäivää, ja me voimme kommentoida ovatko vastaukset ja pohdinnat mielestämme hyviä.

Selvästi myöhästyneet raportit arvostellaan kevään tentin yhteydessä.

Kommentit ja palaute

Kaikki harjoitusraportit luetaan ja kaikille annetaan erikseen palaute. Viimeisellä luennolla annetaan yleistä palautetta ja lisäksi jokaiselle parille erikseen sähköpostilla ennen tai jälkeen viimeisen luennon.


Tästä sivusta vastaa Aki.Vehtari@hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 11.12.2003
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.600/exercise.html