LCE Kotisivu

S-114.600 Bayesilaisen mallintamisen perusteet

 

Hierarkinen malli BUGSilla

Toteuta

yksinkertaiselle datalle. Tehtaassa on 5 konetta joiden tuottamaa laatua halutaan arvioida. Laadunarviontimittaus on kallis joten jokaiselle koneelle tehtiin vain 5 mittausta. Lisäksi halutaan arvioida mahdollisen kuudennen koneen mahollista laatua. Yksi tapa tehdä tämä BUGSissa on lisätä dataan kuudes kone, jonka mittaukset ovat `NA' (Not Available).

Koska BUGS on vaikea käyttää, on hierarkinen malli annettu valmiina ja teidän tarvitsee vain muokata siitä yhteis- ja erillismallit. Ja tietenkin myös ajaa tulokset hierarkiselle mallille.

Homman helpottamiseksi alla olevat tiedostot muodostavat tarpeellisen rungon.

WinBUGSissa mallin voit tehdä doodlella tai kirjoittaa mallin kuvauksen suoraan. En suosittele Doodlen käyttöä, vaan käytä tarjottua hierarkista mallia suoraan ja pohjana yhteis- ja erillismalleille. WinBUGSissa malli ajetaan ja tulokset talletetaan hiirellä klikkailemalla.

Avaa tiedostot WINBUGS File->Open... -komennolla ja valitse tiedoston muodoksi 'Text'. Koska x:ssä on puuttuvia arvoja (NA), `load inits':in jälkeen pitää WinBUGSissa vielä klikata `gen inits' nappia, jotta näillekin saadaan alkuarvot.

Huomaa, että BUGSin normaalijakauman (dnorm) toinen paramteri on varianssin käänteisarvo eli precision, eikä hajonta. Konjugaattipriori precisionille on Gamma-jakauma (dgamma).

Palauta

Aputiedostoja

Seuraavalla funktiolla saat luettua BUGSin ajon tulokset Matlabiin analyysia varten (katso myös esimerkki tiedostossa bugs.m):
bugs2mat.m


Tästä sivusta vastaa Aki.Vehtari@hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 27.8.2003
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.600/ex/bugs.html