LCE Kotisivu

S-114.600 Bayesilaisen mallintamisen perusteet

 

Syksy 2003 (2 ov)

27+27 (2+2) sl
Opettajat: TkT Aki Vehtari, DI Toni Tamminen
Sisältö: Bayesilainen todennäköisyysteoria ja bayesilainen päättely. Bayesilaiset mallit ja mallien analysointi. Laskennalliset menetelmät, Markov-ketju Monte Carlo.
Suorittaminen: Tentti ja harjoitustyö tai oppimispäiväkirja ja harjoitustyö.
Kirjallisuus: Gelman, Carlin, Stern & Rubin: Bayesian Data Analysis, Second edition, sekä luennolla ilmoitettu materiaali.
Esitiedot: Ensimmäisen vuoden matematiikan opinnot suositellaan.
Aikataulu:
Luennot: maanantaisin 12-14, sali E111
Laskuharjoitukset: tiistaisin 14-16, mikroluokka F402
Sali E111 ja mikroluokka F402 sijaitsevat Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston rakennuksessa, Otakaari 5.
Tentti: 9.12.2003 9-12 Sali S4
Tentti: 13.1.2003 12-15 Innopoli2/B317
Tentti: 4.6. 2004 9-12, Innopoli2/E332

In English


Syksyllä 2004 kurssin S-114.600 Bayesilaisen mallintamisen perusteet korvaa kurssi
S-114.601 Bayesilaisen mallintamisen perusteet (3 ov) L


Yleistä

Ohjelma syksyllä 2003

Vinkkejä harjoituksiin

Lyhyt englantilais-suomalainen sanasto

Ensimmäinen luento 15.9.
Ensimmäinen laskuharjoitus 16.9.
Mikroluokkaharjoitukset pitää DI Toni Tamminen. Osa tehtävistä on laskuja, mutta suurin osa vaatii tietokonesimulointia.

Ilmoittaudu kurssille WWWTopilla tai sähköpostilla.

Kurssimateriaali

Kurssin kirjallinen materiaali koostuu kirjasta Gelman, Carlin, Stern & Rubin: Bayesian Data Analysis, Second Edition (valikoidut osat) sekä luentokalvoista. Tärkeimmät kurssilla läpikäytävät asiat löytyvät luvuista 1-7,10-12, ja 22.

Kirjasta ilmestyi kesällä toinen laitos (ISBN 158488388X). Käytän toista laitosta kurssilla ja suosittelen toista laitosta myös opiskelijoille, vaikka ensimäisellä laitoksellakin pärjää. Kurssilla kirjasta käydään läpi vain osa ja kirjasta on hyötyä vielä kurssin jälkeenkin, joten suosittelen sen ostamista. Kirjaan voi myös tutustua Laskennallisen tekniikan laboratoriossa (Innopoli 2).

Suorittaminen

Harjoitusraportti ja tentti tai oppimispäiväkirja.

Kurssin arvosana määräytyy kahdesta osasuorituksesta seuraavasti

Luonnollisesti molemmista osasuorituksista on läpipääsyä varten saatava arvosanaksi vähintään 1.

Harjoitusraportti palautetaan osasta (11 tehtävää) viikottaisista mikroluokkaharjoitustehtävistä.

Tentti on perinteisen mukainen kurssin aihealueesta. Tentissä saa olla mukana yhden A4:n kokoinen "lunttilappu". Voit kirjoittaa, piirtää, yms. mitä tahansa yhdelle A4:lle, jonka saat ottaa mukaan tenttiin. Tätä "lunttilappua" ei arvostella. "Lunttilapun" tarkoituksena on, että tenttiin lukijat voivat keskittyä ulkoa opettelun sijasta ymmärtämään oppimaansa. Asiat jotka oletetaan osattavaksi tentissä on listattu viimeisen luennon kalvoissa. Vanhat tentit ilmestyvät tänne hetken tentin jälkeen:

Huomatkaa, että kurssin lopullinen arvosana on keskiarvo kahdesta osasuorituksesta (tentti+raportti tai opk/kt+raportti) kuitenkin niin, että molemmista osista on saatava hyväksytty (eli vähintään arvosana 1). Jos vastaan tulee mielestänne liian vaikeita tai liikaa aikaa vieviä tehtäviä, voitte rauhassa jättää ne väliin ja keskittyä muihin tehtäviin.

Huomatkaa, että kaikkina viikkoina ei ole pakko palauttaa oppimispäiväkirjaa ja kaikkia kotitehtäviä ei tarvitse tehdä päästäkseen kurssista läpi. , Voitte katsoa pistetaulukosta kuinka monta palautusta tarvitsette jotta saatte haluamanne arvosanan. Selvästi myöhästyneistä oppimispäiväkirjoista ja kotitehtävävastauksista tulee 0 pistettä. Kurssin loppupuolella voitte kysellä mahdollisuuksia lisäpisteisiin.

Huomatkaa, että kaikista *-tehtävistä ei ole pakko kirjoittaa raporttia päästäkseen kurssista läpi. Voitte katsoa pistetaulukosta kuinka monta *-tehtävää on raportoitava jotta saatte haluamanne arvosanan.

Tentin voi korvata oppimispäiväkirjalla.

Jatko-opiskelijoille

S-114.600 Bayesilaisen mallintamisen perusteet ei ole L-kurssi. Syksyllä 2003 jatko-opiskelijat voivat suorittaa kurssin sisällön koodilla Ilmoitaudu kuitenkin syksyllä 2003 WWWTopissa koodilla S-114.600. Jatko-opiskelijat saavat kurssista 2 opintoviikkoa, mutta heidän pitää muiden osasuoritusten lisäksi kirjoittaa 2-4 sivun essee Bayesian Data Analysis kirjan luvun 8 aiheista. Koska luku on varsin lyhyt, lisämateriaalin käyttö on suotavaa. Minulta saa esim. kopioita Tony O'Haganin luentomonisteesta, jossa asiaa on myös käsitelty. Lisäesseen palautusaikaa on 25.11. kello 24:00 asti (sama kuin harjoitustyöraportin).

Ensi vuonna Bayesilaisen mallintamisen perusteet -kurssista tulee jatko-opiskelijoita varten erikseen L-merkinällä oleva kurssikoodi.

Jatkokurssi

Keväällä 2004 järjestetään seminaarimuotoinen jatkokurssi S-114.202 Laskennallisen tekniikan erikoiskurssi II

Historiaa

Bayes, 1763: An Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances (Reprint available at JSTOR)
Stigler, 1986: Thomas Bayes's Bayesian Inference (Available at JSTOR)


Kommentteja voit lähettää kurssin luennoitsijalle:

Aki Vehtari
Teknillinen korkeakoulu
Laskennallisen tekniikan laboratorio
PL 9203, 02015 TKK
puh: 451 4849
email: Aki.Vehtari@hut.fi
WWW: http://www.lce.hut.fi/~ave/


Tästä sivusta vastaa Aki.Vehtari@hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 5.5.2004
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.600/