S-114.220 Laskennallisen tieteen seminaari (2 ov)

Älykkäitä menetelmiä hahmontunnistukseen ja data-analyysiin

Seminaarissa käsitellään erilaisiin hahmontunnistus- ja data-analyysiongelmien ratkaisuihin tarvittavia oppivia ja älykkäitä menetelmiä. Seminaarissa läpikäydään aihepiiriin liittyvien alkuperäisjulkaisujen lisäksi uusimpia hahmontunnistuksen ja data-analyysin tekniikoita. Seminaari on tarkoitettu sekä perus- että jatko-opiskelijoille.

Sisältö:

Seminaarin sisältö riippuu osallistujien määrästä. Tavoitteena on käydä lävitse mm. seuraavat aihepiiriin liittyvat osa-alueet:

Aikataulu:

Tiistaisin klo 16-18, laskennallisen tekniikan laboratorion seminaarihuone 428 (kartta).
Seminaariin voi vielä ilmoittautua seminaarin pitäjälle tai viimeistään seuraavassa tilaisuudessa 11.2.

Suoritus:

Seminaarin pitäjä jakaa valmiit aiheet osallistujille joiden on jaetun materiaaliin pohjalta valmistettava esitelmä ja kirjoitettava tiivistelmä annetusta aihepiirista. Kurssin hyväksytty suoritus (2 ov) edellyttää lisäksi riittavää läsnäoloa (väh. 75 %) seminaaritilaisuuksissa. Kurssista annetaan arvosana kirjoitetun tiivistelmän ja esitelmän perusteella.

Lisätietoja:

Jukka Heikkonen, TkT
Laskennallisen tekniikan laboratorio
Puh: 451 4829
email: Jukka.Heikkonen@hut.fi


Sivu päivitetty 31.1.1996 www@lce.hut.fi
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.220/k97/seminaari_97.html