LCE Homepage

S-114.4220 Research Seminar on Computational Science

The topic of the course in spring 2006 is

Principles of brain evolution (3 cr) L V

Teacher
D.Sc. Harri Valpola
Language
English
Format
This is a traditional seminar course. Giving a presentations and active participation are required. Exact details will be decided once the number of participants is known.
Place and time
Innopoli 2, B317 on Tuesdays at 14-16. The first lecture will be on the 17th of January.
Language
During the first lecture it turned out that all participant are fluent in Finnish. The presentations and discussion will be in Finnish and from now on, all announcements will be in Finnish.

Contents

We will go through the book Principles of brain evolution by Georg F. Striedter.

Esitelmät ja moderaattorit

Ensimmäisellä luennolla jaettiin osallistujille aiheet, joista pidetään n. 30 min. esitelmä ja lisäksi n. 15 min keskustelua (mahdollisesti jo esitelmän aikana). Jokaisesta kirjan luvusta pidetään kaksi esitelmää. Jokaisella esitelmällä on lisäksi moderaattori, jonka tehtävänä on pitää esitelmänjälkeistä (ja -aikaista) keskustelua yllä. Esitelmöitsijät ja moderaattori neuvottelevat keskenään, kuinka luku jaetaan kahteen esitelmään.

Aikataulu

Oheisessa taulukossa on kurssin aikataulu puhujineen. Moderaattorit ovat edellisen kerran puhujat (paitsi 24.1., jolloin 28.3. esitelmänsä pitävät moderoivat, ja 11.4., jolloin Mira Suuronen ja Ville Salmensuu moderoivat). Sähköpostiosoitteet ovat taulukossa muotoa sahkoäpostixosoite spämmäreiden hämäämiseksi.

Aika Puhuja Aihe
24.1. Tapio Savunen (tsavunenäccxhutxfi)
Tapio Heimo (taheimoäccxhutxfi)
Luku 2: A History of Comparative Neurobiology
Kalvot: osa 1 [pdf 67 kB], osa 2 [pdf 55 kB]
31.1. Niina Sandholm (nsandholäccxhutxfi)
Niko Lankinen (nlankineäccxhutxfi)
Luku 3: Conservation in Vertebrate Brains
Kalvot: osa 1 [pdf 110 kB], osa 2 [pdf 14 kB]
7.2. Margareta Segerståhl (mesälcexhutxfi)
Iina Tarnanen (iinaxtarnanenätkkxfi)
Luku 4: Evolutionary Changes in Overall Brain Size
14.2. Jaakko Kauramäki (jkauramaäccxhutxfi)
Mika Letonsaari (mikaäletonsaarixnet)
Luku 5: Evolutionary Changes in Brain Region Size
Kalvot: salasanan takana
21.2. Klaus Kyttä (kkyttaäccxhutxfi)
Nisse Suutarinen (niansuäutuxfi)
Luku 6: Evolutionary Changes in Brain Region Structure
Kalvot: osa 2 [pdf 214 kB]
28.2. Ville Mannari (vmannariäccxhutxfi)
Jarkko Ylipaavalniemi (jarkkoxylipaavalniemiätkkxfi)
Luku 7: Evolution of Neuronal Connectivity
7.3. Ei luentoa
14.3. Jaakko Niemi (jiniemiäccxhutxfi)
Kimmo Palander (kpalandeäccxhutxfi)
Luku 8: What's Special about Mammal Brains?
21.3. Annika Hultén (annikaäneuroxhutxfi)
Markus Mattsson (markusxmattssonähelsinkixfi)
Luku 9: What's Special about Human Brains?
28.3. Jussi Rytkönen (jussixrytkonenähelsinkixfi)
Antti Yli-Krekola (aylikrekäccxhutxfi)
Avian "prefrontal cortex"
Evolution of action selection
Kalvot: salasanan takana
4.4. Ei luentoa
11.4. Jörkki Hyvönen (jjhyvoneälcexhutxfi)
Moderaattoreina Mira Suuronen (miraxsuuronenähutxfi) ja Ville Salmensuu (vsalmensäccxhutxfi)
Pääjalkaisten aivojen evoluutio


Contact:
D.Sc. Harri Valpola
HarrixValpolaätkkxfi
http://www.lce.hut.fi/~harri/


This page is maintained by www@lce.hut.fi
This page has been updated 18.05.2006
URL: http://www.lce.hut.fi /teaching/S-114.4220/k2006/