LCE Kotisivu

S-114.325 Fysiikka III (EST) (2,0 ov)

Opintojkaso on poistunut opetusohjelmasta. Tenttejä järjestetään vielä lukuvuonna 2005-2006.

Tenttivaatimuksena ovat allakuvatut välikokeiden sisällöt.

Postituslista - Tentti- ja välikoetulokset - Seuraava tentti ( ei ilmoittautumista ) - Vanhoja tenttejä

Luennot - DEMO- ja oheismateriaali - Luentokalvot

Laskuharjoitukset

Katso myös vaihtoehtoista opintojaksoa: S-114.425, Fysiikka III (Sf) (4,0 ov)

Opintojakson tavoitteet

S-114.325 Fysiikka III (EST) koostuu termodynamiikan, tilastollisen mekaniikan ja kineettisen kaasuteorian perusteista. Tavoitteena on antaa perustiedot lämpövoimakoneiden ja muiden energiatekniikoiden sekä mikrorakenteiden fysiikan lämpöopillisten perusteiden ymmärtämiseen.

Ilmoittautuminen kurssiin

Ilmoittaudu WebTOPI:lla sekä opintojaksoon, että laskuharjoituksiin.

Oppimateriaali ja kurssin sisältö

"Luentoja tilastollisesta fysiikasta" J. Tulkki, opetusmoniste, jonka saa tilaamalla opetus-monistepalvelun kautta. Suurin osa opetusmateriaalista tulee olemaan selattavissa WWW:ssä.

1. Välikoe (Sisältö)

1. Peruskäsitteitä ja määritelmiä
2. Ideaalikaasun kineettinen teoria
3. Klassinen tilastollinen mekaniikka
4. Kvanttistatistiikan perusteet
5. Kvanttistatistiikan sovellutuksia

2. Välikoe (Sisältö)

6. Tilanyhtälö
7. Lämpöopin ensimmäinen pääsääntö
8. Kiertoprosessit ja termodynaamiset koneet
9. Lämpöopin toinen pääsääntö ja entropia
10. Joulen ja Thomsonin ilmiö
11. Neste-kaasu faasimuutos

Oheiskirjallisuutta

Kurssin suorittaminen

Suositeltava suoritustapa: osallistuminen kahteen välikokeeseen ja laskuharjoituksiin. Laskuharjoituksista hyvitetään kohdan Laskuharjoitukset (ks. alla) mukaisesti. Välikokeissa on 5 tehtävää, jotka arvostellaan asteikolla 0-6p. Yksi tehtävä on laskuharjoituksista ja yksi liittyy läheisesti luennoilla läpikäytyihin esimerkkeihin. Kurssi voidaan suorittaa myös tentillä, joita järjestetään neljä kappaletta lukuvuoden aikana.

Laskimien käyttö tenteissä ja välikokeissa

Tenteissä ja välikokeissa sallitaan vain funktiolaskimet.

Välikokeen uusiminen

1. tai 2. välikokeen voi uusia ensimmäisen luontojen jälkeen järjestettävän tentin (marraskuu/joulukuu) yhteydessä. Tentissä on 6 tehtävää, jotka jakautuvat siten, että ensimmäiset kolme tehtävää liittyvät kurssin 1. välikokeen alueeseen ja seuraavat 3 tehtävää 2. välikokeen alueeseen. Ensimmäisen tai toisen välikokeen voi uusia siten, että vastaa vain tehtäviin 1-3 tai tehtäviin 4-6 ja merkitsee tenttipaperiin haluavansa uusia vastaavan välikokeen.

Uusitun välikokeen arvostelu tapahtuu 3 tehtävän perusteella siten, että tehtävät arvostellaan asteikolla 0-6 p ja kokonaispistemäärä kerrotaan tekijällä 30/18. Välikokeen uusintamahdollisuus on ilman ilmoittautumista kaikilla niillä, jotka ovat osallistuneet molempiin syksyn välikokeisiin. Muiden on sovittava asiasta erikseen luennoitsijan kanssa.

Laskuharjoitukset

Tehtävät jaetaan hyvissä ajoin ja opiskelijoiden edellytetään ratkaisevan tähdellä merkityt kotilaskutehtävät alustavasti ennen laskuharjoituksia. Laskuharjoituksissa valitaan satunnaisesti joku opiskelijoista esittämään tehtävään ratkaisu. Assistentti korjaa ja täydentää esitystä tarpeen mukaan. Laskuharjoituksen alussa salissa kiertää nimilista, johon opiskelijat merkitsevät ennen laskuharjoitusta ratkaisemansa kotitehtävät.

Valmistelluista ratkaisuista annetaan yksi laskuharjoituspiste jokaisesta ratkaistusta tehtävästä. Laskuharjoituspisteet N_h hyvitetään välikokeiden yhteydessä siten, että laskuharjoituspistemäärät muutetaan välikoe-pisteiksi kaavan

N = (N_h / N_max) x 9

avulla. Tässä N_max on noin 80 % kotitehtävien kokonaismäärästä. Fysiikka III (EST) laskuharjoituksia on n. 12 ja tehtäviä kussakin noin 3 kotitehtävää , joten laskettavaksi tulee likimäärin 36 tehtävää. Ylläolevan kaavan antama pistemäärä pyöristetään lähimpään kokonaislukuun ja lisätään välikoepisteisiin.Hyvityspisteiden maksimimäärä on 9.

Vastaanottoajat

Luennoitsija

Prof. Jukka Tulkki, Laskennallisen tekniikan laboratorio, Innopoli II, Tekniikantie 14, III kerros. Sovi vastaanottoaika lähettämällä sähköpostia (jukka.tulkki@hut.fi) tai soittamalla (puh. 451 3125 ).

Assistentit

DI Teppo Häyrynen (pääassistentti) (tihayryn)

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa tunnus@cc.hut.fi. Assistentit ovat tavattavissa laskuharjoitusten yhteydessä ja sähköpostilla.

Postituslista

Opintojaksoon liittyvistä asioista tiedotetaan postituslistalla: fysiikka3@lce.hut.fi.

Postituslistalle liittyminen

Lähetä osoitteeseen listserv@lce.hut.fi sähköpostilla viesti jonka otsake on tyhjä, ja joka sisältää pelkästään seuraavan rivin:

SUBSCRIBE fysiikka3 Homer Simpson

Vaihda Homer Simpsonin tilalle oma etu- ja sukunimesi (ei sähköpostiosoitetta). HUOM. SUBSCRIBE mailia EI siis lähetetä fysiikka3-listalle, vaan listserverin omaan mailiosoitteseen. Jos liittyminen onnistui, listserver lähettää siitä sinulle mailin. Ilmoita ongelmista postituslistan ylläpitäjälle (Jukka Tulkki) tai osoitteeseen lce-adm@lce.hut.fi.

Tarkemmat ohjeet postituslistojen käyttöön


Tästä sivusta vastaa Jukka.Tulkki@hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 23.08.2004
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.325/