LCE Kotisivu

S-114.2750 Muisti ja oppiminen 3 op

Kevät 2008 (IV periodi) - ei luennoida 2008-2009

Ajankohtaista

31.10.2008
Tulokset 4.9.2008 tentistä.
25.8.2008
Seuraava tentti järjestetään jo 4.9.2008 klo 9-12 (paikka varmistuu myöhemmin). Jos haluat osallistua tenttiin, ilmoittaudu sähköpostilla kurssiassistentille jkaurama@lce.hut.fi. Kurssimerkinnän saamiseksi luentotehtävien tulee olla tehty ja palautettu.
16.6.2008
Tulokset 12.5.2008 tentistä.
6.5.2008
Viimeiset luentokalvot (4&5) lisätty.
28.4.2008
IV luentotehtävä lisätty. Tehtävä ei ole pakollinen, sen saa halutessaan tehdä, suositellaan jos Tomi Tairan luento jäi väliin.
9.4.2008
Muistutus: palauttakaa luentotehtävät jatkossa sähköpostilla vain PDF-muodossa! Tehtävä III:een lisätty vaihtoehtoinen artikkeli (Burgess & Hitch).
19.3.2008
Luentotehtävät I-III lisätty.
14.3.2008
HUOM! Innopoli 2:n alaovet menevät kiinni jo 16:30 (luennot alkavat 16:15), joten tule ajoissa paikalle luennolle! Jos tulet myöhässä etkä pääse Innopoli 2:een sisälle, voit yrittää soittaa kurssisassistentin kännykkään.

English Summary

The course is lectured in Finnish only but you can still apply for the course. If you want to take the course in English, please send an e-mail to the course assistant jkaurama@lce.hut.fi, so I will send you further information. Basically you will have to read the course book yourself, complete the given lecture exercises and pass the exam.

Sisältö

Kurssilla perehdytään syvällisesti ihmisen muistijärjestelmiin ja niiden keskushermostolliseen perustaan. Sensorinen muisti, työmuisti ja tarkkaavaisuus, pitkäkestoinen muisti. Episodinen muisti ja semanttinen muisti. Muistin häiriöt. Muistin hermosolu- ja hermoverkkomalleja.

Henkilökunta

Kurssiassistentti Jaakko Kauramäki. Vierailijaluennoitsijat Työterveyslaitokselta ja Helsingin Yliopistolta.

Yleistä

Kurssi luennoidaan keväällä 2008 periodilla IV. Luennot keskiviikkoisin klo 16:15-18:00, sali B317 (Innopoli 2, Tekniikantie 14).

Tentti pe 12.5.2008 klo 09:00-12:00, sali S5. Tulokset 12.5.2008.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tenttiin WebTopilla. Jos Webtopi ei toimi, tai et löydä kurssin toteutusta, ilmoittaudu sähköpostitse kurssiassistentille: jkaurama@lce.hut.fi (ilmoita nimesi, opiskelijanumerosi sekä osasto millä opiskelet).

Suoritus

Luennot, luentoihin liittyvät lisätehtävät ja tentti. Tenttiin 12.5.2008 luettavaksi: luennot + Neath ja Surprenant Human Memory s. 1-314, 364-394. Kurssin suorittamiseksi kaikki luentotehtävät tulee olla palautettuina tenttipäivään mennessä!

Pakolliset luentotehtävät

I:
Perehdy artikkeliin: Anni Simula (2008). Emotionaalisen intensiteetin vaikutus autobiografisten tapahtumien muistamiseen. Psykologia 01/08. Listaa artikkelin pohjalta taulukko, jossa luettelet a) emootioihin liittyvät tekijät, jotka parantavat elämäntapahtumamuistia, b)emootioihin liittyvät tekijät jotka heikentävät elämäntapahtumamuistia. Tee lisäksi yhteenveto, jossa esittelet aiheen ja vedät yhteen tutkimusten tulokset. Laajuus n. 1 sivu + taulukko
Palauta 4.4 mennessä sähköpostilla kurssiassistentille.

II:
Pelaa Sushi Go Round -peliä (www.miniclip.com). Analysoi peliä muistin kuormittumisen näkökulmasta. Kuvaa pelin elementit ja toiminnot ja selitä miksi ja millä tavoin pelin pelaaminen kuormittaa ihmisen muistia (varastoja, prosesseja, mekanismeja)? Laajuus 1-2 sivua.
Palauta 18.4 mennessä sähköpostilla kurssiassistentille PDF-muodossa (ei Word-dokumentti).

III:
Neuroscience Vol 139;1:1-414 (2006) käsittelee työmuistia kognitiivisen neurotieteen näkökulmasta. Valitse lehdestä yksi vähintään 10 sivun tai kaksi lyhyempää artikkelia ja kirjoita sen/niiden pohjalta suomenkielinen tiivistelmä asiasta. Liitä tiivistelmään omia kommenttejasi ja huomioitasi aihepiiristä. EXTRA: Vaihtoehtoinen artikkeli Burgess & Hitch: Computational models of working memory (TICS 2005). Laajuus 1-2 sivua.
Palauta 28.4 mennessä sähköpostilla kurssiassistentille PDF-muodossa (ei Word-dokumentti).

Vapaaehtoiset luentotehtävät

IV: (vapaaehtoinen, suositellaan jos Tomi Tairan luento jäi väliin)
Kirjoita 2-3 sivun essee aiheesta: Long-term potentiation (LTP) as a model of cellular level memory device; pros and cons (saa kirjoittaa suomeksi tai englanniksi). Materiaali Martin et al. Ann Rev Neurosci 2000. 23:649-711.
Palauta 9.5. mennessä sähköpostilla kurssiassistentille PDF-muodossa (ei Word-dokumentti).

Oppimateriaali

Materiaali keväällä 2008: luennot, luentokalvot ja osia kirjasta Human memory : an introduction to research, data, and theory / Ian Neath, Aimée M. Surprenant, 2. painos, Belmont, CA : Thomson/Wadsworth , cop. 2003. Kirjoja on tilattu TKK:n pääkirjastoon ja sähkökirjastoon.

Aikataulu

Luennot keskiviikkoisin klo 16:15-18:00, sali B317.

Päivämäärä Luennoitsija Luennon aihe Luentokalvot
19.3. klo 16-18 Virpi Kalakoski Muistitiedon luonne, muistin standardimalli, vaihtoehtoiset muistimallit 2/sivu  6/sivu
(26.3.) - EI LUENTOA (pääsiäisloma)  
2.4. klo 16-18 Laura Hokkanen Pitkäkestoinen muisti ja sen häiriöt 6/sivu
9.4. klo 16-18 VK Työmuisti 2/sivu
16.4. klo 16-18 Tomi Taira Muistijälkien biologiaa 1/sivu
23.4. klo 16-18 VK Eksperttien muisti 2/sivu
30.4. klo 16-18 - Ei luentoa  
12.5. klo 9-12 - TENTTI sali S5

Tästä sivusta vastaa www@lce.hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 31.10.2008
URL:http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.2750/