LCE Homepage

S-114.2730 Emootiot ja kommunikaatio (6 op)optun tentti
tehtävä 1 tehtävä 2 tehtävä 3 tehtävä 4 tehtävä 5 pisteet pisteet x2 arvosana
63336L 3 2 0.5 3 2.5 11 22 1
67384M 1 4 1 3.5 2.5 12 24 1.5
64797J 2 4 3 4 3.5 16.5 33 3
80312W 4 4 4.5 5 3.5 21 42 4.5
69221E 1 3 3.5 4 1.5 13 26 2
57268C 2 3 1 1.5 2 9.5 19 H
65195H 4 4 6 4 4 22 44 5
52970V 0.5 0 1.5 1 1 4 8 H

Kokonaisarvosana: 0.7*tentti + 0.3*harjoitukset (pyör.), molempien oltava kokonaisuudessaan suoritettuina.

Tentin pisterajat (max. 50):

Pisteet Arvosana
0 H
20 1
23 1.5
26 2
29 2.5
32 3
35 3.5
38 4
41 4.5
44 5