LCE Homepage

S-114.2730 Emootiot ja kommunikaatio (6 op)

Harjoitus 3: Oppimispäiväkirjat

Oppimispäiväkirjojen tavoitteena on syventää luentojen tai kurssikirjan pohjalta opittuja asioita, ja antaa mahdollisuus kurssin aiheiden omakohtaiseen ja ulkoapäin kontrolloimattomaan pohdiskeluun. Eniten oppimispäiväkirjoista saa irti kirjoittamalla niitä säännöllisesti. Oppimispäiväkirjojen palauttaminen ei ole pakollista, mutta ne vaikuttavat harjoitusten kokonaisarvosanaan (20% arvosanasta) seuraavasti:

Tässä yhdellä oppimispäiväkirjalla tarkoitetaan sivun mittaista kirjoitusta, joka pohjautuu yhteen kokonaiseen luentoon tai sitä vastaavaan kurssikirjan alueeseen. Oppimispäiväkirjoja ei em. lisäksi arvostella muulla tavoin. Minimivaatimuksena on, että oppimispäiväkirjat osoittavat kirjoittajan tutustuneen aiheisiin ja kirjoittaneen oppimispäiväkirjat itse.

Oppimispäiväkirjojen maksimipituus on  yksi sivu per luento (tavanomaisilla muotoiluasetuksilla). Halutessaan voi kirjoittaa ensin pidempiä oppimispäiväkirjoja ja tiivistää nämä suosituspituuteen ennen palautusta. Oppimispäiväkirjojen sisällön voi valita vapaasti, voit valita esimerkiksi yhden tai useamman seuraavista kysymyksistä:

Lisätehtävän kohdalla, valitse jokin itseäsi kiinnostava aihe kurssin pääsivun linkkilistalta ja kerro mistä sivussa oli kyse ja miten sivu täydensi kurssilla oppimiasi asioita. Valittavan aiheen pitää tietysti olla tehtävän kannalta järkevä, esim. listalla olevat sanastot eivät käy. Kurssin aihepiiriin soveltuva muu Internet-sivu tvs, joka ei vielä ole listalla, on myös hyväksyttävä. Myös lisätehtävästä kirjoitettavan oppimispäiväkirjan maksimipituus on yksi sivu.

Kirjoita palautuksesi otsikoksi "Oppimispäiväkirjat: Opiskelijatunnuksesi". Mainitse palautuksesi alussa tavoittelemasi arvosana (esim. 3/5 jos palautat neljä oppimispäiväkirjaa). Mainitse jokaisen oppimispäiväkirjan alussa selkeästi mihin luentoon tai kirjan alueeseen se pohjautuu. 

Palautus tapahtuu yhtenä PDF-muotoisena tiedostona, joka sisältää oppimispäiväkirjan jokaisesta palautettavasta aiheesta (siis yht. 2-6 sivua). Palautuksia ei hyväksytä missään muissa formaateissa (doc, ps, odt tvs). Word-tiedoston voit muuntaa PDF:ksi esim. Adobe Acrobat Pro:lla (ohjeet TKK:lla), tai ilmaisohjelmilla OpenOffice (file/export as pdf) ja Ghostview (printtaa word-dokumentti ensin tiedostoon ja konvertoi (file/convert) se sitten Gv:lla). Nimeä palautustiedosto oman opiskelijatunnuksesi mukaisesti (esim. 12345.pdf) ilman mitään ylimääräisiä lisäyksiä. Palauta oppimispäiväkirjasi viimeistään 5.3.2008 otsikolla Emt harjoitus 3 opiskelijatunnuksesi: .