LCE Homepage

S-114.2730 Emootiot ja kommunikaatio

Harjoitus 1 - FACS

Ensimmäisessä harjoitustyössä erotetaan valehtelevat henkilöt todenpuhujista hyödyntämällä FACS -luokittelujärjestelmää kasvonilmeille. Jokaiselle ryhmälle annetaan analysoitavaksi neljä lyhyttä videoklippiä. Ryhmän tehtävänä on päätellä valehteleeko kullakin videolla esiintyvä henkilö vaiko ei. Tehdyt johtopäätökset tulee myös perustella.

Jokainen ryhmä pitää n. 15 minuutin mittaisen esityksen tuloksistaan.

Ohjeet

Jokaiselle osallistujaryhmälle on annettu analysoitavaksi neljä lyhyttä videota. Videoissa esiintyvät henkilöt kuvailevat ruudulla näkemäänsä elokuvapätkää, joka esittää jotakin seuraavista aiheista:

Kaksi ensimmäistä tarinaa olivat hyvin miellyttäviä ja kaksi jälkimmäistä hyvin epämiellyttäviä. Henkilöitä oli ohjeistettu kuvailemaan joko ruudulla oikeasti näkemäänsä tai sille vastakkaista aihetta. Harjoituksessa tehtävänä on erilaisia vihjeitä käyttäen pyrkiä päättelemään ketkä henkilöistä kuvailevat oikeasti näkemäänsä elokuvapätkää ja ketkä eivät, eli erottaa valehtelijat todenpuhujista.

Videoissa esiintyville henkilöille oli annettu lyhyt kuvaus elokuvapätkän tapahtumista paperilla, joka oli videokuvauksen aikana heidän sylissään. Videoita analysoitaessa kannattaa huomioida, että paperin vilkuilu ei välttämättä ole merkki valehtelusta.

Harjoituksessa käytetään seuraavaa taustamateriaalia:

1) M.W. Decaire, The detection of deception via non-verbal deception cues Lakehead University, 2000.

2) Tiivistelmä kasvonilmeiden luokittelujärjestelmästä FACS

3) Laajempi liite erilaisista yksittäisistä FACS-järjestelmän mukaisista tapahtumista (Action Units)

Ennen videoiden analysoimista ryhmän tehtävänä on pohtia artikkelin 1) pohjalta erilaisia valehtelemiseen liittyviä ei-kielellisiä vihjeitä, joita tehtävässä voisi hyödyntää. Tiivistelmää 2) ja liitettä 3) on tarkoitus hyödyntää sekä analysoitaessa videoita että kuvailtaessa siinä näkyviä kasvonilmeitä.

Analyysin seurauksena saaduista tuloksista tehdään esitys, jossa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

- Ketkä henkilöistä puhuvat totta ja ketkä valehtelevat?

- Miksi ryhmä päätyi tähän tulokseen?

Arvostelu pohjautuu siihen, kuinka kattavasti taustamateriaalia hyödynnettiin. Perusteluissa pitää käyttää myös FACS-järjestelmää.

Materiaali

Kunkin ryhmän videoklipit löytyvät zipattuna ryhmänumeroita vastaavien linkkien takaa. Ryhmätunnukset ilmoitetaan toisella luentoviikolla. Samalla ilmoitetaan zippifailien avaamiseen tarvittavat salasanat.

Ryhmä 1A/2A/3A: Setti 1

Ryhmä 1B/2B/3B: Setti 2

Ryhmä 1C/2C/3C: Setti 3

Ryhmä 1D/2D/3D: Setti 4

Ryhmä 1E/2E/3E: Setti 5

English students

Video clips for english students can be found here

HUOM! Videoiden edelleen jakaminen on ehdottomasti kiellettyä! Poistakaa klipit myös kovalevyiltänne käytön jälkeen.

Videoita kannattaa windows -ympäristössä katsella esim. vanhoilla mediaplayereilla (start / run / mplayer2 tai start / run / mplay32). Mplay32 :lla onnistuu melko kätevästi esim. freimi freimiltä videon selaaminen ja screenshottien ottaminen. Jos tekee harjoitustyötä kotikoneella voi harkita myös esim. Mplayer Classicin, joka on edellisiä hieman uudempi ja modernimpi, asentamista.

Esitystilaisuus

Jokainen ryhmä pitää esityksen saamistaan tuloksista. Esityksen tulee olla Powerpoint -tyyppinen ja kestoltaan max. 15 min. Kaikkien ryhmän jäsenten tulee olla läsnä esitystilaisuudessa. Arvostelussa huomioidaan taustamateriaalin hyödyntäminen ja saatujen tulosten perusteleminen sen pohjalta.

Esitykset pidetään viikolla 6 seuraavina ajankohtina:

Valmiit esityskalvot tulee palauttaa viimeistään 24h ennen esitystä Katri Koskentalolle osoitteeseen kkoskent@lce.hut.fi.


This page is maintained by kkoskent@lce.hut.fi.
This page has been updated 14.1.2008