LCE Homepage

S-114.2730 Emootiot ja kommunikaatio (6 op)optun harjoitukset
oppimispäiväkirjat harjoitus 1 harjoitus 2 arvosana
67404N 4 4 4.5 4
69130K 5 5 5 5
63336L 2.5 3.5 3.5 3
69826B 4.5 5 5 5
64797J 3.5 4 3.5 3.5
80312W 4 3.5 2.5 3.5
67131E 4.5 5 4.5 4.5
67384M 3.5 4 3.5 3.5
59176M 3 2.5 2.5 2.5
65195H 4.5 3.5 5 4.5
65278R 4 4 2.5 3.5
69221E 4 3.5 2 3
48145W 3 4.5 4 4

Kokonaisarvosana: 0.7*tentti + 0.3*harjoitukset (pyör.), molempien oltava kokonaisuudessaan suoritettuina.