LCE Homepage

S-114.2730 Emootiot ja kommunikaatio (6 op)

Kurssi on poistunut opetusohjelmasta, eikä siitä enää tulla järjestämään suoritusmahdollisuutta tai tenttiä.

9.3.2009 tentin tulokset
15.5.2009 tentin tulokset
Harjoitusten tulokset

Kevät 2008

Ajankohtaista

Sisältö

Kurssilla perehdytään emootioihin poikkitieteellisesti osana ihmisen kognitiota ja toimintaa sekä emotionaalisen vuorovaikutuksen perusmekanismeihin. Aihepiiriä sivutaan mm. psykologian, biologian, kulttuuritutkimuksen, psykofysiologian ja affektiivisen laskennan näkökulmista. Esimerkkejä kurssin aikana käsiteltävistä kysymyksistä löydät täältä.

Luennot

Luennoitsija: Jari Kätsyri ( )

Alustava aiherunko (kurssikirjan vastaavat luvut suluissa). Luentokalvojen katsomiseen tarvittava salasana ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla ja sähköpostitse kurssi-ilmoittautumisen päätyttyä.

Harjoitukset

Assistentit: Katri Koskentalo ( ) ja Mikko Viinikainen (

Kurssin harjoitukset sisältävät kaksi 3-5 hengen pienryhmissä tehtävää harjoitustyötä, oppimispäiväkirjojen kirjoittamista ja osallistumisen käytännön tutkimukseen koehenkilönä. Pienryhmissä tehtävät harjoitustyöt esitellään kurssin muille osallistujille yhteisissä ryhmätapaamisissa. Jako pienryhmiin tehdään ja ilmoitetaan harjoitusryhmien ilmoittautumisen sulkeuduttua. Lisäksi, ryhmätyönä tehtävissä harjoituksissa vastataan harjoitustapaamisten jälkeen sähköpostitse lähetettäviin yksilöllisiin kysymyksiin.

Tarkempia tietoja harjoitusten omilta sivuilta.  Muista ilmoittautua harjoituksiin, myös harjoituksen 4 tutkimukseen, heti kurssin alussa. Harjoitusmateriaaleissa tarvittava salasana ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla ja sähköpostitse kurssi-ilmoittautumisen päätyttyä.

Aikataulu

Luennot to 17.1.-28.2. klo 14-17 salissa S4.

Tentti to 6.3. klo 13-16 salissa S4. Uusintatentti pe 16.5. klo 9-12 salissa S1 (huom. muutos!)

Harjoitustapaamiset järjestetään vain viikoilla 6 ja 9 seuraavasti: 

Kurssikirja

K. Oatley, D. Keltner, & J. Jenkins, Understanding Emotions, 2. painos, 2005/2006, ISBN 1405131039. Tenttialue kattaa koko kirjan.

Vanhemman painoksen käyttämistä ei enää suositella, mutta sitä voi käyttää omalla vastuulla: K. Oatley & J. Jenkins, Understanding Emotions, 1. painos, 1995/1996, ISBN 1557864950.

Kirjaa voi etsiä ainakin seuraavista paikoista:

Suoritus

Hyväksytty suoritus sekä tentistä (painoarvo arvosanaan 70%) että harjoituksista (30%). Tentti pohjautuu sekä luentomateriaaliin että kurssikirjaan.

Harjoituksissa hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista pienryhmätyöskentelyyn ja ryhmätapaamisiin kahdessa ensimmäisessä harjoituksessa sekä hyväksyttyä suoritusta muista harjoituksista.Harjoituksissa kummankin ensimmäisen harjoituksen painoarvo on 40%, kolmannen 20% ja neljännestä tulee pelkkä suoritusmerkintä. Kahdessa ensimmäisessä harjoituksessa yksilöllisiin kysymyksiin vastaminen on vapaaehtoista, mutta ne vastaavat viidesosaa (20%) näiden harjoitusten arvosanasta.

English

It is possible to study this course fully in English. For more information, contact the lecturer:

Linkkejä

Kursseja muualla: MIT OpenCourseWare