S-114.240 Laskennallisen tekniikan seminaari (2 ov)

Datan louhinta ja tietämyksen muodostaminen

Sisältö:

Viimeaikainen tekninen kehitys on johtanut datamäärän kasvuun. Puhutaan ns. ``data explosion'' ongelmasta, joka on aiheutunut seuraavien kehitystekijöiden summana:

Datan louhinta- ja tietämyksen muodostamismenetelmillä pyritään annetusta datasta saamaan esille oleellinen informaatio kutakin tarkoitusta varten. Nämä menetelmät sisältävät mm. Seminaarissa läpikäydään uusimpia tähän ongelmakokonaisuuteen liittyviä datan louhinta- ja tietämyksen muodostamistekniikoita.

Kirjallisuus:

Seminaari pohjautuu kirjaan:

Materiaalia Webissä:


Aikataulu (12.3.1998 versio):

Ensimmäinen kokoontuminen oli tiistaina 3.2. jolloin jaettiin kullekin osallistujalle oma seminaariaihe ja opponoitava esitelmä.

Esitelmät pidetään oheisina päivinä klo 14-16 Laskennallisen tekniikan laboratorion seminaarihuoneessa (kartta).

PäiväEsittäjä Opponentti Aihe Esitelmät
3.3. M. Varsta J. Himberg Kirja: 1. luku PostScript
10.3.T. Kostiainen A. Vehtari Kirja: 6. luku PostScript
24.3.T. Koskela J. Juujärvi Kirja: 5. luku PostScript
24.3.J. Vesanto J. Kulju Kirja: 4. luku PostScript
31.3.J. Himberg T. Kostiainen Kirja: 7. luku PostScript
31.3.M. Syrjälahti T. Koskela Kirja: 12. luku PostScript
7.4. J. Kulju J. Vesanto Kirja: 3. luku PostScript
7.4. A. Vehtari J. Hätönen Sääntöjä MLP verkosta PostScript
21.4.J. Hätönen M. Varsta WEBSOM PostScript
21.4.J. Juujärvi M. Syrjälahti Datan projisoinnista

Seminaarin tavoitteet:

 1. Seminaariaiheeseen perehtyminen
 2. Kirjallisen selostuksen laatiminen ja suullinen esitys
 3. Referee-toiminnan harjoittelu

Seminaarin suoritus:

 1. Materiaalin pohjalta laaditaan kirjallinen selostus, jonka sopiva laajuus on noin 10 sivua. Selotukset laitetaan lopulta kurssin www-sivuille, joko html muodossa tai PostScriptina.
 2. Selostus palautetaan ohjaajalle vähintään 1 viikko ennen esitelmää.
  Selostuksen voi lähettää e-mailitse: Jukka.Heikkonen@hut.fi (postscript-tiedostona tai URL-osoitteena).
 3. Ohjaaja lähettää selostuksen arvioijalle, joka toimii myös esitelmän opponenttina. Arvioija antaa korjausehdotukset, jotka välitetään tekijälle ja opintojakson ohjaajalle. Tekijä parantaa selostustaan annettujen korjausehdotusten pohjalta ja palauttaa selostuksen 30.4.1998 mennessä ohjaajalle.
 4. Esitelmän pito ja opponointi. Esitelmän sopiva kesto on n. 45 minuuttia.
 5. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää lisäksi riittävää läsnäoloa (väh. 75%) seminaaritilaisuuksissa.

Arvosanaan vaikuttavat tekijät:

 1. Kirjallinen selostus: oleellisen asian tiivistys, selkeys ja ymmärrettävyys. Aiheeseen liittyvän lisämateriaalin kerääminen ja onnistunut hyödyntäminen luonnollisesti tuo aina plussaa. Korjausehdotusten huomioinen lopullisessa selostuksessa vaikuttaa myös arvosteluun.
 2. Suullinen esitelmä: selkeys ja havainnollisuus, asian opettaminen muille.
 3. Opponointi: korjausehdotusten rakentavuus, kysymysten relevanssi.

Lisätietoja:

Jukka Heikkonen, TkT
Laskennallisen tekniikan laboratorio
Puh: 451 4829
email: Jukka.Heikkonen@hut.fi


Sivu päivitetty 16.4.1998 Jukka.Heikkonen@hut.fi
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.240/k98/