S-114.240 Laskennallisen tekniikan seminaari (2 ov)

Evoluutiolaskenta ja keinoelämä

Kurssilla käsitellään evoluutiolaskentaan (Evolutionary Computation) ja keinoelämään (Artificial Life) liittyviä aiheita, kuten

Seminaarin aika ja paikka:

Seminaari pidetään torstaisin klo 14-16 laskennallisen tekniikan laboratotion neuvotteluhuoneessa 428 (kartta). Huom. aika ja paikka muutettu ensimmäisessä kokoontumisessa!.

Seminaarin tavoitteet:

 1. Seminaariaiheeseen perehtyminen
 2. Kirjallisen selostuksen laatiminen ja suullinen esitys
 3. Referee-toiminnan harjoittelu
Seminaarin suoritus:
 1. Materiaalin pohjalta laaditaan kirjallinen selostus, jonka sopiva laajuus on n. 10-15 sivua. Selostukset laitetaan lopulta kurssin www-sivulle, joten ne kannattaa tehdä jollakin html:ää tukevalla ohjelmistolla, kuten LaTeX.
 2. Selostus palautetaan ohjaajalle vähintään 1 viikko ennen esitelmää.
  Selostuksen voi lähettää e-mailitse (postscript-tiedostona tai URL-osoitteena).
 3. Ohjaaja lähettää selostuksen arvioijalle, joka toimii myös esitelmän opponenttina. Arvioija antaa korjausehdotukset, jotka välitetään tekijälle.
 4. Esitelmän pito ja opponointi. Esitelmän sopiva kesto on n. 45 minuuttia.
 5. Selostukset kerätään kurssin www-sivulle.

Arvosanaan vaikuttavat tekijät

 1. Kirjallinen selostus: oleellisen asian tiivistys, selkeys ja ymmärrettävyys.
 2. Suullinen esitelmä: selkeys ja havainnollisuus, asian opettaminen muille.
 3. Opponointi: korjausehdotusten rakentavuus, kysymysten relevanssi.


Johdanto aiheeseen

Seminaariaiheet


Esitelmät

Päivä Esittäjä Aihe
20.3. Pekka Simula 1. Johdatus evoluutiolaskentaan ja geneettisiin algoritmeihin
10.4. Timo Koskela 6. Behavior-based AI, Post-Script
10.4. Tommi Orpana 5. Adaptiiviset autonomiset agentit
17.4. Aki Vehtari 10. Neuroverkkojen optimointi evoluutiolaskennan avulla
24.4. Markus Varsta 9. Temporal difference -opetusmenetelmä, Post-Script
7.5. Ari Lukkarinen 2. Evoluutiolaskennan teoreettista ja empiiristä analyysiä


Sivu päivitetty 22.4.1997 Jouko Lampinen
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.240/k97/