LCE Kotisivu

S-114.240 Laskennallisen tekniikan seminaari

Kevät 2004 2.pl (2 ov)

Laskennalliset menetelmät luonnon ymmärtämisessä

Opettaja

Dosentti, FT Mika Ala-Korpela

Sisältö

Seminaarin tarkoituksena on harjoitella esitelmän (tutkimuksen) laatimista, esittämistä ja rakentavaa kritisointia.

Kevään 2004 seminaarin aiheena on: Laskennalliset menetelmät luonnon ymmärtämisessä. Seminaarin osallistujat suunnittelevat yhdessä luentomonisteen TKK:n Bioinformaatioteknologian koulutusohjelman uudelle peruskurssille, jonka nimi on Laskennalliset menetelmät luonnon ymmärtämisessä.

Kukin seminaariin osallistuva opiskelija valitsee henkilökohtaisen aiheen, josta tulee kirjoittaa kirjallinen tutkimus / selvitys, ja joka tulee alustavasti ja lopullisesti esittää seminaarissa. Opiskelijat yhdessä huolehtivat siitä, että luentomonisteesta tulee looginen ja kattava kokonaisuus otsikon mukaisesta aiheesta.

Pääpaino seminaarissa tulee olemaan aineen modulaarisessa tarkastelussa, eri mittakaavojen ja aikaskaalojen havainnollistamisessa ja kullekin systeemille ja ongelmalle sopivien laskennallisten menetelmien perusteiden ymmärtämisessä. Seminaarissa painotetaan ryhmätyön merkitystä ja rakentavaa kritisointia ja keskustelua.

Aikataulu

Väliraporttien ja loppuesityksen palautuspäivät:

Aika Paikka Aihe Materiaali
27.02.
9.15 - 16.30
Innopoli 2
sali B317
Materia, mittakaavat ja aikaskaalat -- kvarkeista galakseihin --
vibraatiovärähdyksistä sydämen lyönteihin -- ab initiosta Monte Carloon.
Keskustelua asiakokonaisuudesta ja aihepiirin rajaus yhdessä työmäärittelyn mukaisesti.
Opiskelijoiden seminaaritöiden aiheiden valinta.
Luentomonisteen sisällysluettelo
(toc.pdf)
05.04.
9.15 - 16.30
Opiskelijoiden seminaaritöiden väliraporttien läpikäyntiä ja pohdintaa.
Asiakokonaisuuden täsmentämistä.

06.04.
9.15 - 16.30
Opiskelijoiden seminaaritöiden väliraporttien läpikäyntiä ja pohdintaa.
Asiakokonaisuuden täsmentämistä.

27.04.
9.15 - 16.30
Opiskelijoiden seminaaritöiden loppuesitelmät.
Nauttimista hyvistä ja mielenkiintoisista esitelmistä.

Suorittaminen

Seminaariesitelmät (2 kpl) ja kirjallinen versio omasta aihepiiristä. Läsnäolo seminaarin luennoilla on pakollinen kurssin hyväksyttyyn suoritukseen. Ei tenttiä.

Kirjallisuus

Luennoilla ilmoitettava materiaali ja kuhunkin aiheeseen liittyvä spesifinen kirjallisuus ja tietolähteet.

Esitiedot

Suositellaan kahden ensimmäisen vuoden matematiikan ja fysiikan opinnot.

Lisätietoja

Dosentti, FT Mika Ala-Korpela
TKK, Laskennallisen tekniikan laboratorio
Email: mika.ala-korpela@brainshake.fi (tai mika.ala-korpela@lut.fi)
GSM: 040 5 280 280


Tästä sivusta vastaa www@lce.hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 02.03.2004
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.240/k2004/