LCE Kotisivu

S-114.240 Laskennallisen tekniikan seminaari

 

Matemaattinen mallinnus - laskennallinen lähestymistapa

Seminaariaiheet

Gershenfeld, The Nature of Mathematical Modeling

Laaja katsaus matemaattisen mallinnuksen menetelmiin. Tavoitteena on linkittää eri alojen menetelmät yhteen:

Esim. variaatiomenetelmät (fys.) <==> FEM (tekn.)

Aiheet:

Cox & Wermuth, Multivariate Dependencies

Aiheet:

Spirer, Spirer & Jaffe, Misused Statistics

Aihe: yhteenveto kirjasta