S-114.2240 Laskennallisen tekniikan seminaari, 3 op

S-114.4220, Laskennallisen tieteen tutkijaseminaari, 3 op

Kevät 2009 (3 ov)

Kurssin voi suorittaa myös jatko-opintotasoisena (S-114.4220), jolloin vaatimukset aiheen ja sen käsittelyn suhteen ovat vastaavasti korkeammat.

 

Opettaja

Prof. Jouko Lampinen

Sisältö

Computational health
Laskennalliset menetelmät terveystieteissä

Laskennallisia menetelmiä käytetään yhä enenevässä määrin biolääketieteellisten prosessien tutkimiseen erilaisilla kompleksisuuden tasoilla, kuten molekylaarisella, systeemisellä ja väestötieteellisellä tasolla. Laskennallisten menetelmien sovellukset voivat olla mm. Seminaarikurssilla tutustutaan laskennallisten menetelmien sovelluksiin lajasti terveydenhuollossa ja lääketieteessä.

Aikataulu

IV periodi

Aika: Maanantaisin klo 10.15-12

Paikka: Laskennallisen tekniikan laboratorion luentosali B317, Innopoli 2, Tekniikantie 14, 3. kerros.

Suorittaminen

Seminaariesitelmän pitäminen ja aktiivinen osallistuminen seminaareihin, sekä lyhyen kirjallisen esityksen laatiminen esitelmän aiheesta.

Kirjallisuus

Luennoilla ilmoitettava materiaali ja kuhunkin aiheeseen liittyvä spesifinen kirjallisuus ja tietolähteet.

Esitiedot

 

Lisätietoja

Prof. Jouko Lampinen
TKK, Lääketieteellisen tekniikan ja laskennallisen tieteen laitos
Email: Jouko.Lampinen@tkk.fi


Tästä sivusta vastaa www@lce.hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 23.1.2009
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.2240/