LCE Kotisivu

S-114.210 Laskennallisen tekniikan ohjelmatyöt

Työ 3: Diffuusion Monte Carlo -simulointi yksiulotteisessa systeemissä

Työssä on tarkoituksena tutustua ajasta riippuvien ilmiöiden Monte Carlo -simulointiin. Esitietoina olisi hyvä olla S-114.250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi.

Itse työohje on sekä PS- että PDF-formaatissa.

Työselostuksessa kuvataan lyhyesti käytetyt parametrit ja perustelut niiden valinnalle ja luonnollisesti vastataan työohjeessa esitettyihin kysymyksiin. Tuloksia kannattaa esittää mahdollisimman paljon graafisesti.

Jos tässä ohjeessa on virheitä, puutteita tai epäselvyyksiä, ja muissakin tehtävien ratkaisuun liittyvissä ongelmissa ota yhteyttä tehtävästä vastaavaan opettajaan:

Antti Kuronen
Teknillinen korkeakoulu
Laskennallisen tekniikan laboratorio
PL 9203, 02015 TKK
puh: 451 4846
email: Antti.Kuronen@hut.fi
WWW: http://www.hut.fi/~akuronen/


Tästä sivusta vastaa Antti.Kuronen@hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 26.05.2003
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.210/work3/