LCE Kotisivu

S-114.210 Laskennallisen tekniikan ohjelmatyöt

Työ 2: Mallin kompleksisuuden valinta

Johdanto

Työssä tutustutaan sekä tilastollisiin että informaatioteoreettisiin menetelmiin mallin kompleksisuuden eli mallin parametrien lukumäärän määrittämisessä kahden perusmallinnusongelman avulla. Esitietoina olisi hyvä olla S-114.310 Mallintamisen ja informaatioteorian perusteet tai vastaavat tiedot. Kurssin luentomoniste tarjoaa esimerkkien kera tarvittavat tiedot tehtävän ratkaisemiseksi.

Työ kannattaa tehdä Matlab ohjelmistolla.

Työselostuksessa kuvataan lyhyesti (sen verran että selostuksesta käy ilmi että on ymmärretty mitä tehty) käytetyt menetelmät ja niiden avulla saadut tulokset. Selostuksessa on verrattava eri menetelmien antamia ratkaisuja mallin kompleksisuudelle eli mallin parametrien lukumäärälle. Pohdi myös miksi tulokset ovat sellaisia kuin ovat ja miten hyvin saadut mallit soveltuvat tehtävän ratkaisuun. Tulokset tulee esittää selkeästi ja kuvien käyttö on suositeltavaa.

Datat

Työssä on yksi aikasarjan mallinnusongelma ja yksi regressio-ongelma.

Menetelmät

Ilmoita saadut tulokset molemmille ongelmille seuraavilla menetelmillä:


Jos tässä ohjeessa on virheitä, puutteita tai epäselvyyksiä, ja muissakin tehtävien ratkaisuun liittyvissä ongelmissa ota yhteyttä tehtävästä vastaavaan opettajaan:


Jukka Heikkonen
Teknillinen korkeakoulu
Laskennallisen tekniikan laboratorio
PL 9203, 02015 TKK
puh: 451 4829
email: Jukka.Heikkonen@hut.fi


Tästä sivusta vastaa Jukka.Heikkonen@hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 19.06.2002
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.210/work2/