LCE Kotisivu

S-114.210 Laskennallisen tekniikan ohjelmatyöt

Sisältö

Opintojakso koostuu laskennallisen tekniikan aihepiiriin liittyvistä harjoitustöistä.

Suoritus

Kukin työ on yhden opintoviikon laajuinen, joten kurssin suoritus edellyttää kahden työn tekemistä.Tarkemmat ohjeet työn suorituksesta ja suoritukseen vaadittavista raporteista ja muista tuotoksista löytyy kunkin työn alta.

Harjoitustöillä on vastaavat opettajat, joille tehdyt työt palautetaan, ja joilta voi kysyä lisätietoja. Opettajat on merkitty kunkin työn perään.

Harjoitustyöt

Laskennallinen informaatiotekniikka:

Laskennallinen fysiikka:


Lisätietoja saa kurssin vastaavalta opettajalta:

Jouko Lampinen
Teknillinen korkeakoulu
Laskennallisen tekniikan laboratorio
PL 9203, 02015 TKK
puh: 451 4827, kän: 050 560 4827
email: Jouko.Lampinen@hut.fi
WWW: http://www.hut.fi/~jlampine/


Tästä sivusta vastaa www@lce.hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 19.06.2002
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.210/