Teknillinen korkeakoulu

S-114.202 Laskennallisen tekniikan erikoiskurssi II (2 ov) LV

Harjoitustyö

Harjoitustyönä on tehdä järjestelmä, joka kykenee päättelemään rautalankamallin 3-ulotteisen rakenteen 2-ulotteisesta näkymästä hyvin yksinkertaisissa tapauksissa.

Työn vaatimukset:

Hakemistossa http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.202/k99/matlab on työstä demo. Demon m-tiedostossa necker_demo.m on valmis koodi mm. projektiomatriisin laskemiseksi 3D koordinaatistosta 2D havaintoavaruuteen ja rakenteen kulmien laskemiseen. Siirrä hakemistossa olevat tiedostot omaan hakemistoosi tai siirrä ja pura zip-tiedosto necker_demo.zip ja aja matlabisssa (versio 5) komento necker_demo .

Palautus

Työstä on palautettava lyhyt työselostus, josta käytetyt menetelmät ja valitut priorit käyvät selville, sekä matlab-ohjelma, joka toteuttaa työssä vaaditut kohdat. Jos joku minimointi vie pitkän ajan, voidaan ohjelmassa ladata valmiiksi laskettu tulos, mutta alkuperäinen laskentakoodi täytyy myös olla näkyvissä. Matlab-ohjelman voi palauttaa lähettämällä kaikki tarvittavat tiedostot mailitse (erillisinä tai esim. zip-pakattuna) seminaarin vetäjällä (jouko.lampinen@hut.fi), tai valmistamalla www-sivu, jolta koodit löytyvät ja jossa on tulokset esitelty kuvin. (Kuva rakenteista S ja S* katsomissuunnassa ja sivulta.)

Palautuspäivä: 30.4.1999