S-114.202 Laskennallisen tekniikan erikoiskurssi II (2 ov) L V

Prof. Jouko Lampinen

Kurssin aiheena keväällä 1998 on

Bayes-menetelmät moniparametrisissä malleissa

Kurssi soveltuu pidemmälle ehtineille perusopiskelijoille ja jatko-opiskelijoille. Pohjatiedot todennäköisyyslaskennasta ja/tai neurolaskennasta ovat toivottavia, mutta eivät välttämättömiä.

Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat mm.

Kurssin suorittaminen edellyttää
  1. aktiivista mukanaoloa,
  2. seminaariesitelmän tai esitelmien pitoa joistakin kirjojen kohdista ja
  3. harjoitustyön suorittamista.
Harjoitustyö tehdään pääosin valmiilla ohjelmistoilla (netlab, bigback, bugs, FlexibleBayes)

Aikataulu

Seminaarit pidetään torstaisin klo 9-11 Laskennallisen tekniikan laboratorion seminaarihuoneessa.

Seminaarisarja alkaa 19.3. johdantoluennolla. Luennolla käsitellään yleisesti bayesiläisen mallintamisen periaatteita sekä käydään läpi kurssilla käsiteltäviä aiheita.

Johdantoluennolle voi tulla vaikka ei osallistuisikaan varsinaiseen seminaariin, ja sitä voikin suositella kaikille Bayes-menetelmistä kiinnostuneille.

Ilmoittautua voi ensimmäisessä seminaaritilaisuudessa tai sähköpostitse.

Esitelmien aikataulu:

Päivä Esittäjä Aihe
16.4. Arto Selonen 1. Bayes-menetelmät moniparametrisissä malleissa: evidenssin maksimointi
23.4. Tommi Orpana 3. Hyperparametrit: estimoidaan vai integroidaan pois?
Hannu Laine 4. Johdanto gaussisiin prosesseihin
30.4. Janne Paanajärvi 5. Syötteistä riippuvan kohinan mallinnus
Mikko Mäkipää 6. Johdanto Markov-ketju Monte Carlo menetelmiin
Markus Varsta 9. MCMC - Toteutus ja konvergenssin monitorointi
12.5. Aki Vehtari 7. Hybridi Monte Carlo -menetelmä
Jouni Juujärvi 2. Evidenssin maksimointi luokittelussa ja opetusdatan valinnassa
Huom. 7.5. ei ole seminaaria, vaan viimeinen tilaisuus on 12.5. klo 14-16 (sama paikka).


Seminaariesitelmien aiheet

Kurssiin liittyvää materiaalia


Kommentteja voit lähettää kurssin luennoitsijalle:


Jouko Lampinen
Teknillinen korkeakoulu
Laskennallisen tekniikan laboratorio
PL 9400, 02015 TKK
puh: 451 4827, kän: 050 560 4827
email: jouko.lampinen@hut.fi
WWW: http://www.hut.fi/~jlampine/


Page updated 23.4.1998 Jouko.Lampinen@hut.fi
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.202/k98/