Teknillinen korkeakoulu

S-114.202 Laskennallisen tekniikan erikoiskurssi II (3 ov) LV

Prof. Jouko Lampinen

Kurssin aiheena keväällä 2000 on

MOLEKULAARINEN LASKENTA

Kurssin luennoi dosentti prof. Jussi Parkkinen Joensuun Yliopistosta.

Viime vuosina on tietotekniikan tutkimuksessa lisääntynyt mm. tutkimus, jossa etsitään uudenlaisia tekniikoita tietokoneen piirirakenteen toteuttamiseksi. Eräs tällainen laajenevaa kiinnostusta herättävä tutkimusala on molekulaarinen laskenta. Tavoitteena molekulaarisen laskennan tekniikoiden ja menetelmien tutkimuksessa on kehittää pienempiä ja nopeampia tietokoneita, joiden piirirakenteet suunnitellaan molekyylitasolla ja toteutetaan orgaanisilla tai biomolekyyleillä. Tutkimusala on vielä alkutaipaleellaan.

Molekulaarisessa laskennassa tavoitteena on kehittää tekniikoita ja menetelmiä, joilla voidaan kontrolloida orgaanisten ja biomolekyylien reaktioita niin, että näitä reaktioita voidaan käyttää hyväksi tietojenkäsittelyssä. Molekulaarisessa elektroniikassa tutkitaan tekniikoita käyttää hyväksi orgaanisia ja biomolekyylejä elektronisten komponenttien valmistamisessa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään molekulaarisen laskennan ja molekulaarisen elektroniikan nykytilaa ja tulevaisuutta. Aihepiirejä ovat mm. Harjoituksissa mm. selvitetään proteiinipohjaisten fotosensoreiden perusominaisuuksia.

Kurssin ensimmäinen luento on seminaariesitelmän tyyppinen katsaus kurssin käsittelemiin aihepiireihin. Muutkin kuin kurssille osallistuvat ovat tervetulleita seuraamaan tätä katsausta.

Aikataulu

Kurssi luennoidaan ajalla 23.3. - 14.4.2000 Luennot ja harjoitukset pidetään laskennallisen tekniikan seminaarisalissa MT1 (kartta).

Luennot on torstaina klo 12-15 ja perjantaina klo 9-12.

Harjoitukset on torstaina klo 15-17 ja perjantaina klo 13-14.

Luentojen ja harjoitusten aikataulu
To 23.3. LU 1. 12-15 HA 1. 15-17
Pe 24.3. LU 2. 9-12 HA 2. 13-14
To 30.3. LU 3. 12-15 HA 3. 15-17
Pe 31.3. LU 4. 9-12 HA 4. 13-14
To 6.4. LU 5. 12-15 HA 5. 15-17
Pe 7.4. LU 6. 9-12 HA 6. 13-14
To 13.4. LU 7. 12-15 HA 7. 15-17
Pe 14.4. LU 8. 9-12 HA 8. 13-14

Kurssimateriaalia ja referaattien aiheet

Kurssin suoritus edellyttää tentin lisäksi referaatin laatimisen jostakin alla mainitusta aiheesta.

Referaattien aiheet ja kurssiin liittyvää materiaalia.


Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
Prof. Jouko Lampinen
puh. 451 4827
jouko.lampinen@hut.fi
http://www.hut.fi/~jlampine/


Tästä sivusta vastaa Jouko.Lampinen@hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 18.4.2000.
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.202/k2000/