LCE Kotisivu

S-114.1710 Kognitiivinen neurotiede

Kevät 2008, IV-periodi, (4-5 op)

Harjoitustyö on pakollinen osa kurssin suorittamista.

Kurssikotisivulle


Harjoitustyö

Sisältö

Harjoitustyössä perehdytään kognitiivisten toimintojen kokeelliseen tutkimukseen ja harjoitellaan tieteellisen artikkelin kirjoittamista. Harjoituksissa suunnitellaan ja toteutetaan omatoimisesti yksi mikroluokassa tehtävä koe, analysoidaan saatu data ja kirjoitetaan raportti (=tieteellinen artikkeli).

Opettajat

Iina Aaltonen, email: s-114.1710@lce.hut.fi

Suoritus

Suoritettavaksi kokeeksi valitaan joko Navonin tai Sternbergin koe. Jokainen suunnittelee oman kokeensa ja palauttaa oman raportin. Kokeet ja data-analyysin saa tehdä ryhmissä.

Harjoitustyöhön kuuluu oheismateriaalin lukeminen, johon on viitattava raportin johdannossa. Kiinnitä erityisesti huomiota viittaustekniikkaan. Apua saat sivuilta löytyvistä linkeistä.

Raportti arvostellaan asteikolla 1-5. Harjoitustyön painotus kurssiarvosanaan on 30%.

Harjoitustyöhön on mahdollista ansaita ylimääräinen piste osallistumalla koehenkilöksi. Kokeita lisätään syksyn mittaan ja niistä ilmoitetaan kurssin kotisivulla.

Materiaali

Raportin kirjoitusohjeet. Raportin pituus on 3-5 sivua (fonttikoko 12, rivinväli 1,5) ja sen voi kirjoittaa suomeksi tai englanniksi.

Lataa kokeissa käytetty ohjelma.

Tutustu huolellisesti kaikkeen annettuun materiaaliin. Salasanat ovat samat kuin luentokalvoissa.

Vaihtoehto 1: Navonin koe

Ohjeet. Ohjeet on tehty ensisijaisesti Excelin käyttäjille, mutta muiden ohjelmien (tai eri versioiden) käyttäjien tulisi olla suhteellisen helppo päätellä, mitkä rivit ja sarakkeet kuuluvat dataan ja mitkä eivät.

Luettava oheismateriaali:

Alkuperäinen Navonin artikkeli (Navon, 1977) on vaikeaselkoinen, joten sen sijaan suositellaan lukemaan yllämainittu Kinchla & Wolf (1979), jossa kokeen kulku on esitetty selkeästi.

Vaihtoehto 2: Sternbergin koe

Ohjeet. Ohjeet on tehty ensisijaisesti Excelin käyttäjille, mutta muiden ohjelmien (tai eri versioiden) käyttäjien tulisi olla suhteellisen helppo päätellä, mitkä rivit ja sarakkeet kuuluvat dataan ja mitkä eivät.

Luettava oheismateriaali:

Aikataulu

Tutustu harjoituksiin hyvissä ajoin. Teekkareilla harjoitukseen liittyvää ohjausta järjestetään luentojen loppumisen jälkeen. Seuraa tiedotusta kurssikotisivulla. Aikaisempien vuosien perusteella suurin osa opiskelijoista on selvinnyt harjoituksista ilman ohjausta, joten kannattaa yrittää ensin itse.

Jokainen opiskelija palauttaa yhden raportin, joka koostuu tieteellisestä artikkelistä. Raportti palautetaan Magneettitalon neljännessä kerroksessa sijaitsevaan siniseen postilaatikkoon. Magneettitalo sijaitsee sähköosastolla I-siivessä (valotalon eli ruokalan vieressä), käynti ulkokautta. Huomioi, että Magneettitalo menee kiinni arkisin klo 15.45.

Raportti on palautettava 9.5.2008 klo 16 mennessä.


Kurssikotisivulle


Tästä sivusta vastaa s-114.1710lce.hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 03.03.2008
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.1710/