LCE Kotisivu

S-114.1710 Kognitiivinen neurotiede

Syksy 2007, I-periodi, (4-5 op)

Tällä sivulla on malli, mitä harjoitustyöraporttiin tulee sisällyttää.

Kurssikotisivulle Harjoitustyösivulle


Harjoitustyö-raportti

Otsikko

Keksi tehdylle kokeelle kuvaava otsikko.

Kirjoittajan nimi

Lisää nimesi alle myös opiskelijanumero ja sähköpostiosoite.

Johdanto

Referoi lyhyesti aikaisempaa aiheeseen liittyvää tutkimusta käyttäen apunasi kurssikirjaa ja harjoituksissa jaettua materiaalia. Ilmaise kysymyksen muodossa, mihin tutkimusongelmaan kokeella haettiin vastausta. Kuvaile myös, miten tähän ongelmaan pyrittiin vastaamaan. Kiinnitä huomiota viittaustekniikkaan.

Metodit

Koehenkilöt

Koehenkilöiden lukumäärä ja ikäjakauma.

Ärsykkeet

Millaisia ärsykkeitä kokeessa käytettiin?

Kokeen kulku

Miten koe suoritettiin? Mikä oli koehenkilöiden tehtävä eri koetilanteissa? Kuinka monta kertaa kutakin ärsykettä esitettiin? Jne.

Tulokset

Esitä tulokset havainnollisena kuvana tai taulukkona. Nimeä kuvat ja taulukot. Selitä, mitä kuvissa näkyy.

Johtopäätökset

Pohdi, mitä tulokset tarkoittavat eli millaisen vastauksen ne antavat johdannossa kuvattuun tutkimusongelmaan. Arvioi tulosten merkitystä ja luotettavuutta.

Viitteet

Luettelo lähteistä, joihin olet tekstissäsi viitannut. Ota mallia esimerkiksi oheismateriaalin artikkeleista (tyypillisesti alan julkaisuissa noudatetaan tyyliä Kinchla & Wolfe (1979), Fries et al. (2003)) tai katso apua alla olevista linkeistä.

Hyödyllisiä linkkejä


Kurssikotisivulle Harjoitustyösivulle


Tästä sivusta vastaa s-114.1710@lce.hut.fi Sivua on viimeksi päivitetty 03.03.2008
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.1710/