LCE Kotisivu

S-114.1710 Kognitiivinen neurotiede

Syksy 2006, I-periodi, (4-5 op)

Tällä sivulla on muutama sana harjoitustyön ja oppismispäiväkirjojen arvosteluperusteista.

Kurssikotisivulle


Harjoitustyön arvosteluperusteet

Yleistä

Täydet pisteet pystyi saamaan noudattamalla annettuja raportinkirjoitusohjeita - mitään ylimääräistä ei vaadittu täysiin pisteisiin. Arvostelun ohjenuorana toimi pitkälti lausahdus "Ytimekäs ilmaisu on kultaa".

Jos kirjoittaja poikkesi annetusta rivinvälistä tai fonttikoosta, siitä ei sellaisenaan sakotettu. Jos sivumäärä (varsinaisen asian määrä) sen sijaan ylitti reilusti annetun 3-5 sivua hankaloittaen huomattavasti punaisen langan seuraamista, siitä otettin pois piste (tai kaksi). Raakadataa ei tarvinnut (paperinsäästösyistä ne on parempi jättää pois muutenkin) sisällyttää raporttiin.

Valitukset osoitetaan suoraan assareille:

Navonin koe: Iina Tarnanen
Sternbergin koe: Maija Vanhatalo,

Johdanto

Johdannossa tuli olla viittauksia annettuihin artikkeleihin, joista vähintään 2 piti olla mainittu. Johdannosta piti myös käydä ilmi, miksi koe (ja mikä koe) tehtiin eli mikä oli tutkimusongelma.

Metodit

Tämä osio oli osattu hyvin. Pääasia oli, että tämän osion perusteella koe olisi toistettavissa, eli ärsykkeiden kuvaus ja esitystapa tuli olla kunnossa.

Tulokset

Tuloksissa ongelmia ilmeni lähinnä kuvaajissa. Kuvaajissa tuli olla soveliaasti nimetyt akselit mahdollisine yksikköineen. Lisäksi kuvan tuli olla nimetty ja alla tuli olla kuvateksti (esim. "Kuva 1. Punainen tupa ja perunamaa katsottuna sammakon perspektiivistä.") ja kuvaan tuli olla viitattu tekstissä (esim. "Kuvassa 1 on esitetty, miltä mummonmökki näyttää katsottuna poikkeavasta kuvakulmasta" tai "Mummonmökki näyttää erilaiselta katsottuna sammakon perspektiivistä (kuva 1)"). Lisäksi tuli selittää, mitä kuvaajassa näkyy.

Mikäli koe oli tehty useampaan kertaan tai useammalla henkilöllä, tuloksista tuli käydä selkeästi ilmi, mitä kussakin kuvaajassa on esitetty.

Johtopäätökset

Johtopäätöksissä oli eniten puutteita. Tänne kuuluvat kaikki selostukset, _miksi_ jokin tulos oli sellainen kuin oli. Omia tuloksia piti olla verrattu artikkeleissa (viitteet tuli olla kohdallaan) esitettyihin tuloksiin.

Jos pohdintoja oli esitetty tuloksien seassa, niistä annettiin silti joitakin pisteitä. Karkeasti jaoteltuna Tulokset-osiossa tulisi kertoa raakaa faktaa objektiivisesti ilmaistuna ("Sammakko 1 oli suurempi kuin sammakko 2") ja Johtopäätökset-osiossa pohtia, että miksi näin oli ("Sammakko 2 oli erityisen nirso ja jäi oletettavasti siksi pienemmäksi kuin lajitoverinsa. Nirsoutta on havaittu myös aikaisemmin toisten sammakkolajien parissa (Hullututkija et al., 2006).").

Viitteet

Viitteissä ja viittaustekniikassa oli myös paljon puutteita. Tämä asia kannattaa opetella kunnolla, koska sitä tulee tarvitsemaan mm. diplomityötä kirjoittaessa. Pääsääntönä voi pitää sitä, että annettujen tietojen avulla artikkeli on mahdollista jäljittää ilman suurempaa salapoliisin työtä. Yleensä ilmoitetaan siis artikkelin kirjoittajien nimet, vuosiluku, artikkelin nimi, julkaisun nimi, numero ja joskus myös sivunumerot. Se, missä järjestyksessä tiedot ilmaistaan ja missä formaatissa riippuu julkaisusta.

Oppimispäiväkirjojen arvosteluperusteet

Kaikki palautetut oppimispäiväkirjat hyväksyttiin. Minimiehtona luennon sisällön lisäksi vaadittiin, että kirjoittaja oli esittänyt jotain omia ajatuksia ja kysymyksiä.


Kurssikotisivulle


Tästä sivusta vastaa iina.tarnanen (at) tkk.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 26.11.2007
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.1710/