LCE Kotisivu

S-114.1710 Kognitiivinen neurotiede

Kevät 2008, IV-periodi, (4-5 op)


Kurssi muuttuu syksystä 2008 alkaen! Nykymuotoisena kurssin voi suorittaa vielä kevään 2008 periodissa IV. Tenttimahdollisuuksia tarjotaan tämän jälkeen kuten tutkintosäännössä on määrätty. Korvaavat kurssit tulevat myöhemmin Opinnot-sivuille.


Kurssi on poistunut Connet-kurssivalikoimasta.
Korvaa sekä kurssin S-114.790 Kommunikaatio ja kognitio että kurssin S-114.101 Kognitiivinen neurotiede (3ov).
Vanhoja kotisivuja: Syksy 2007, Kevät 2007, Syksy 2006, Kevät 2006, Syksy 2005, Kevät 2005.

Ajankohtaista

19.6.2008
Kurssin viimeiset tentit järjestetään 27.10.2008, 18.12.2008 ja 8.5.2009. Ilmoittautuminen hoidettaneen sähköpostitse. Seuraa tiedotusta näillä kotisivuilla muutosten varalta!
The last course exams will be arranged 27.10.2008, 18.12.2008 ja 8.5.2009. Registration will most likely be by email. Check this webpage for any changes.
2.6.2008
Kevään viimeisimmät tulokset. Mukavaa kesää!
28.5.2008
Ne opiskelijat, joiden harkka tai oppimispäiväkirja ei mennyt läpi ja jotka eivät korjauskehotuksista huolimatta ole palauttaneet korjattua suoritusta, ottakaa heti yhteyttä assariin, mikäli vielä haluatte suoritusmerkinnän.
16.5.2008
Seuraava tentti järjestetään ensi syksynä I-periodin jälkeen.
15.5.2008
Tenttitulokset 9.5.2008 tentistä (arvostelusta voi kysyä suoraan luennoitsijalta). Tuloksiin on myös merkitty harjoitustöiden tulokset. Harjoitustyön arvosanoihin ei ole vielä lisätty mahdollisia palautepisteitä. Tulokset lähtevät kansliaan vasta 30.5. Jos harjoitustyön arvosanan kohdalla on kysymysmerkki, ilmoita assarille, milloin olet palauttanut harjoitustyösi.
13.5.2008
Harjoitustyötulokset. Tuloksista voi kysellä assarilta (arvosanarajat: 18p=1, 22p=2, ... 34p=5). Nyt on myös hyvä aika muistuttaa assaria mahdollisista vanhoista osasuorituksista. Uusintatentti vielä keväällä/kesällä on harkinnassa, asiasta tiedotetaan kotisivuilla ja nyt keväällä kurssille ilmoittautuneille myös sähköpostitse.
Täytä tentin jälkeen sähköinen kurssipalautelomake. Saat lisäpisteen harjoitustyöhösi. Viimeinen palautteenantopäivä on 30.5.2008.
28.4.2008
Muista ilmoittautua tenttiin! Tentti pidetään 9.5.2008 klo 13-16 salissa S5.
8.4.2008
Tee harjoitustyön kokeet ja data-analyysi tällä viikolla. Jos ei onnistu, kysy assarilta neuvoa sähköpostitse. Tarvittaessa järjestetään henkilökohtaista ohjausta ensi viikolla eli viikolla 16.
20.3.2008
Assari on lomalla seuraavat pari viikkoa ja palaa 7.4. Kiireelliset kysymykset koskien kurssimateriaalia tai tenttiä kannattaa esittää suoraan luennoitsijalle. Jos harjoitustyöstä on jo jotain kysyttävää, assari ehtii vielä tänään vastaamaan. Aloita nyt lukemaan kurssikirjaa, jos et ole vielä aloittanut.
14.3.2008
Harjoitustyöhön on mahdollista ansaita ylimääräinen piste osallistumalla koehenkilöksi. Ensimmäisille kurssille ilmoittautuneille on lähetetty tänään tunnukset.
3.3.2008
Kurssi järjestetään viimeisen kerran keväällä 2008 periodissa IV (itseopiskelumuotoisena). Tentti on 9.5.2008 klo 13-16 salissa S5. Kurssimateriaali on sama kuin edellisvuosina.

Kurssin tavoitteet

Perehdyttää opiskelijat ihmisen kognitiivisiin prosesseihin (tarkkaavaisuus, muisti, havaitseminen, toiminnan ohjaus ja emootiot) sekä niiden keskushermostollisiin mekanismeihin. Hermosolu aivojen laskennallisena perusyksikkönä, plastisiteetti, välittäjäaineet. Lisäksi tutustutaan systeemisen neurotieteen tutkimusmenetelmiin ja neurotieteen sovelluksiin.

Kurssi toimii hyvänä pohjana esim. kursseille Havaitseminen ja toiminta sekä Emootiot ja kommunikaatio.

Suorittaminen

Tentti ja harjoitustyö muodostavat yhdessä 4 op:n kokonaisuuden.

Tentti ja harjoitustyö ja oppimispäiväkirja muodostavat yhdessä 5 op:n kokonaisuuden.

Kevään kurssi suoritetaan itseopiskelumuotoisena. Tentin voi suorittaa lukemalla kurssikirjan ja katsomalla virtuaaliluennot ja tutustumalla luentomateriaaliin. Harjoitustyö (yksi harjoitusraportti) ja mahdollinen oppimispäiväkirja on palautettava 9.5.2008 klo 16 mennessä.

Kurssin osasuoritukset ovat voimassa vuoden ajan. Kurssin tulevien muutosten takia tenttimahdollisuuksia järjestetään jatkossa kuten tutkintosäännössä on määrätty, eli vuoden ajan kurssin päättymisestä. Muista ilmoittautua kurssille!
Myöhässä palautetuista osasuorituksista on sovittava henkilökohtaisesti kurssin assistenttien kanssa (mieluiten etukäteen) ja niistä voi seurata pisteiden menetystä tai lisätehtäviä.

Aikaisemmin tehtyjä osasuorituksia ei automaattisesti lisätä uusimpiin tentti- ja harjoitustyötulostaulukoihin, joten muistutathan assaria/assareita ( s-114.1710lce.hut.fi ) osasuorituksesi olemassaolosta, mikäli suoritustasi ei näy opintorekisterissä.

Harjoitustyöhön on mahdollista ansaita ylimääräinen piste osallistumalla koehenkilöksi. Toisen lisäpisteen saa täyttämällä sähköisen kurssikyselyn (julkaistaan tenttipäivän 9.5.2008 jälkeen, tieto tulee Ajankohtaista-osion alle).

Uuden tutkintorakenteen myötä kurssista S-114.1710 ei voi saada opintoviikkoja, ainoastaan opintopisteitä.

Ilmoittautuminen

Opiskelijat ilmoittautuvat webtopin kautta 27.3.2008 mennessä ja saavat webtopissa ilmoittamaansa sähköpostiin kurssisalasanan noin viikon kuluttua. Mikäli ilmoittautuminen ei onnistu webtopissa, laita assarille postia otsikolla "S-114.1710 Ilmoittautuminen" (tai vastaavaa).

Opettajat

Virtuaali-luennot ja tentti: Iiro Jääskeläinen, email: iiro.jaaskelainentkk.fi

Harjoitukset: Iina Aaltonen, email: s-114.1710lce.hut.fi . Jos sinulle on jotain kysyttävää, laita rohkeasti postia. Postin käsittelyä nopeuttaa, mikäli otsikossa on jotain kurssiin liittyvää, esim. "S-114.1710" tai "Kognitiivinen neurotiede". Mikäli asia koskee jotain henkilökohtaista suoritustasi, laita mukaan opiskelijanumerosi. Assari vastaa posteihin noin viikossa.

Aikataulu

Virtuaaliluennot ja kirja

Luentojen katsomisen voit aloittaa heti salasanan saatuasi.

Harjoitukset (ja oppimispäiväkirja):

Harjoitustyön tekemisen voit aloittaa heti salasanan saatuasi. Lue ensin artikkelit, tee sitten harjoitustehtävät, kirjoita lopuksi raportti. Oppimispäiväkirjaa kannattaa kirjoittaa jokaisen luennon jälkeen.

Raportti tulee palauttaa 9.5.2008 klo 16 mennessä.

Tentit:

Kevään 2008 kurssin tentti pidetään 9.5.2008 klo 13-16 salissa S5.
Kurssin viimeiset tentit järjestetään seuraavasti (muutokset mahdollisia, seuraa tiedotusta näillä sivuilla):

Luentomateriaali

Materiaaliin tarvittavat salasanat saat sähköpostiisi ilmoittautuessasi kurssille. Mikäli et ole saanut salasanaa 27.3.2008 mennessä, laita sähköpostia s-114.1710lce.hut.fi , otsikkona "S-114.1710 Salasana" (tai vastaavaa). Luentokalvot ovat samat kuin edellisvuosina.

Luentokalvot:

Huom! Luentojärjestys ei noudata kirjan kappalejakoa. Kirjan luvusta 14 (evoluutio) ei ole luentokalvoja, opiskele tämä materiaali kirjasta.

Luento Aihe Kirjan kpl 1 kalvo / sivu (väri) 6 kalvoa / sivu (väri) 6 kalvoa / sivu (tulostusystävällinen mustavalkoinen)
1, osa 1 Johdanto ja kognitiivisen neurotieteen historiasta 1 .pdf .pdf .pdf
1, osa 2 Kognitiivisen neurotieteen menetelmät 4 .pdf .pdf .pdf
2, osa 1 Kognition solu- ja molekyyliperusta 2 .pdf .pdf .pdf
2, osa 2 Aivojen anatomia lyhyesti 3 .pdf .pdf .pdf
3, osat 1-3 Havaitseminen, korkeammat havaintotoiminnot ja valikoiva tarkkaavaisuus 5-7 .pdf .pdf .pdf
4, osat 1-2 Muisti ja plastisuus 8,15 .pdf .pdf .pdf
5, osat 1-3 Liikkeen ja toiminnan ohjaus, otsalohkot ja emootiot 11-13 .pdf .pdf .pdf
6, osat 1-3 Kieli, aivopuoliskot ja tietoisuus 9,10,16 .pdf .pdf .pdf

Virtuaaliluennot:

Virtuaaliluentojen tarkoitus on tukea kirjan opiskelua.

Linkki virtuaaliluentoihin.

Harjoitustyö

Harjoitustyöohjeet.

Oppimispäiväkirja

Kirjoitusohjeet.

Tuloksia

Tentti ja harjoitukset:
Tenttitulokset 9.5.2008 tentistä.

Valitukset tentistä iiro.jaaskelainentkk.fi ja muista merkinnöistä s-114.1710lce.hut.fi.

Kirjallisuus

Gazzaniga, Ivry and Mangun (2002): Cognitive Neuroscience, The Biology of the Mind (2nd edition).

Vanhoihin tentteihin voi tutustua: Old_exams.pdf

Lisätietoja

Verkkosanakirja josta löytyvät selitykset suurimmalle osalle "neuro-jargonista".

English Summary

Note! This is the last chance to do this course. The course will change next fall. After this spring, course exams are arranged for one year.

General:
Registration to everything in Webtopi. Return exercises (and learning diary) by 9.5.2008 (day.month.year) at 16, to the letterbox located in Magnet House (department of electrical & communications engineering, I-wing), 4th floor. Note that the door closes everyday at 15.45. Exceding the deadline may cause you to lose points or get you some extra work.

For 4 credit points (op in Finnish), you need to

For 5 credit points (op in Finnish), you need to
Tästä sivusta vastaa s-114.1710lce.hut.fi
Sivua on viimeksi päivitetty 19.06.2008
URL: http://www.lce.hut.fi/teaching/S-114.1710/